سبز مغزپسته‌ای

(تغییرمسیر از مغزپسته‌ای)

رنگ مغز پسته‌ای آمیزه‌ای است از زرد و سبز. در چرخ رنگ‌ها، جای رنگ مغزپسته‌ای میان سبز مایل به زرد و زرد است.

رنگ وبی با نام مغزپسته‌ای

رنگ رسمی وبی با کد 00FF00 که نام مغز پسته‌ای (lime) به آن داده شده در اصل سبز خالص است.

سبز خالص در رنگ‌های X11 ولی «مغزپسته‌ای» در HTML/CSS
 
      مختصات رنگ
رنگ‌های وب#00FF00
sRGBB  (سرخ، سبز، آبی)(۰، 255، 0)
CMYKH   (آ، ق، ز، س)(255، 0، 255، 0)
HSV       (فام، s، درخشش)(120°، 100%، 100%)
منبع[بدون منبع]
B: نرمال‌شده به [۰–۲۵۵] (بایت)
H: نرمال‌شده به [۰–۱۰۰] (صد)
سبز مغزپسته‌ای
 
      مختصات رنگ
رنگ‌های وب#CCFF00
sRGBB  (سرخ، سبز، آبی)(204، 255، 0)
CMYKH   (آ، ق، ز، س)(20، 0، 100، 0)
HSV       (فام، s، درخشش)(72°، 100%، 100%)
منبع[بدون منبع]
B: نرمال‌شده به [۰–۲۵۵] (بایت)
H: نرمال‌شده به [۰–۱۰۰] (صد)

منابع