مفاوضات کتابی است که برای اولین بار در سال ۱۹۰۸ منتشر شد. این کتاب شامل سوالاتی در زمینه دین، فلسفه و علم است که لورا کلیفورد بارنی که موضوعات متمرکز بر مسائل دینی است و طول سفرهای خود به حیفا بین سالهای ۱۹۰۴ و ۱۹۰۶ از عبدالبهاء آن‌ها را پرسیده و عبدالبهاء پاسخ داده‌است.[۱] عبدالبهاء فرزند بهاءالله -بنیانگذار آئین بهائی- بود که از جانب بهاءالله به عنوان جانشین و مفسر بیانات و آثار او تعیین شد.[۲]

این کتاب موضوعاتی همچون پیامبران، خدا، انسان، تکامل، جاودانگی روح، ارتباط میان روح و بدن، تناسخ و اعتقادات مسیحیان را مورد بررسی قرار می‌دهد.[۳]

محتوای کتاب ویرایش

این کتاب به پنج بخش تقسیم شده:

I. تأثیر انبیا در ترقی و تربیت نوع انسانی ویرایش

از جمله مباحث فصل اول کتاب عبارتند از: قوانین عمومی طبیعت، دلایل عقلانی و معنوی برای اثبات وجود خدا[۴] ، مظاهر ظهور الهی[۵] (از جمله ابراهیم،[۶] موسی،[۷] مسیح، محمد[۸] باب[۹] و بهاءالله[۱۰]) و بشارت‌های کتاب مقدس از فصول ۸، ۹ و ۱۲ و کتاب دانیال،[۱۱] فصل ۱۱ از کتاب اشعیا و فصل‌های ۱۱ و ۱۲ از مکاشفه یوحنا.[۱۲][۱۳][۱۴]

II. بعضی مقالات متعلق به مسائل مذهب عیسوی ویرایش

بخش دوم کتاب متشکل از برخی موضوعات مسیحی است از جمله: اهمیت نماد و سمبلیسم، بررسی و توضیح آیاتی از کتاب مقدس، داستان آدم و حوا،[۱۵] تولد مسیح، عظمت مسیح،[۱۶] غسل تعمید،[۱۷] معجزه[۱۸] عشای ربانی، پطرس و پاپ، رستاخیز مسیح،[۱۹] روح القدس، ظهور دوم مسیح، روز حساب، تثلیث، گناه،[۲۰] توهین به مقدسات[۲۱] و قضا و قدر.[۲۲]

III. مقالات در علامات و کمالات مظاهر الهیه ویرایش

قسمت سوم کتاب دربارهٔ موضوعاتی همچون پنج جنبه از روح[۲۳] مقام، تأثیر و نفوذ مظاهر ظهور الهی[۲۴] دو قسم از پیامبران[۲۵][۲۶] و عصمت صحبت می‌کند.[۲۷]

IV. مقالات در مبدأ و معاد و قوا و حالات و کمالات مختلف انسانی ویرایش

بخش چهارم کتاب شامل توضیحاتی است دربارهٔ: نظریه تکامل،[۲۸][۲۹] منشأ جهان،[۳۰] تفاوت بین انسان و حیوان، منشأ انسان، تفاوت روح و ذهن[۳۱] ماهیت انسان[۳۲] منشأ روح و ذهن انسان، رابطه بین روح و بدن، ارتباط بین خدا و انسان،[۳۳] توانایی‌های جسمی و فکری انسان، تفاوت‌های شخصیتی انسان‌ها، دانش انسان و دانش مظاهر ظهور الهی، فهم انسان از خدا، جاودانگی روح، وضعیت و پیشرفت روح پس از مرگ، سرنوشت،[۳۴] رویا[۳۴] ارتباط با ارواح[۳۵] شفای معنوی و جسمی.[۳۶]

V. مقالات در مواضیع مختلفه ویرایش

قسمت پنجم کتاب به موضوعاتی می‌پردازد از قبیل: عدم وجود شر،[۳۷] مسئله عذاب،[۳۸] عدالت و رحمت خدا، مجازات مجرمان، اعتصاب، واقعیت، تناسخ،[۳۹] وحدت وجود،[۴۰] چهار نوع ادراک[۴۱] و اخلاق.[۴۲][۴۳]

جستارهای وابسته ویرایش

عبدالبهاء

آئین بهائی

پیوند به بیرون ویرایش

متن کامل کتاب مفاوضات

لورا بارنی کیست؟

فایل صوتی کتاب مفاوضات

منابع ویرایش

 1. Smith, Peter (2000). "Some Answered Questions". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. p. 325. ISBN 1-85168-184-1.
 2. Tai-Seale, Thomas (1992). Thy Kingdom Come: A Biblical Introduction to the Bahá'í Faith. US: Kalimat Press. pp. 194–195. ISBN 0-933770-93-6.
 3. Foreword to the 2014 edition of Some Answered Questions.
 4. Smith, Peter (2000). "God". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. pp. 164–165. ISBN 1-85168-184-1.
 5. Smith, Peter (2000). "manifestations of God". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. p. 231. ISBN 1-85168-184-1.
 6. Smith, Peter (2000). "Abraham". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. p. 22. ISBN 1-85168-184-1.
 7. Smith, Peter (2000). "Moses". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. p. 251. ISBN 1-85168-184-1.
 8. Smith, Peter (2000). "Muhammad". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. p. 251. ISBN 1-85168-184-1.
 9. Smith, Peter (2000). "Báb". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. pp. 55–61. ISBN 1-85168-184-1.
 10. Smith, Peter (2000). "Bahá'u'lláh". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. pp. 73–86. ISBN 1-85168-184-1.
 11. Riggs, Robert (1998). I, Daniel.
 12. Sours, Michael (1996). Understanding Biblical Prophecy. Oxford, UK: George Ronald. ISBN 978-1-85168-111-2.
 13. Tai-Seale, Thomas (1992). Thy Kingdom Come: A Biblical Introduction to the Bahá'í Faith. US: Kalimat Press. ISBN 0-933770-93-6.
 14. Able, John (2011). Apocalypse Secrets: Baha'i Interpretation of the Book of Revelation بایگانی‌شده در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۰ توسط Wayback Machine.
 15. Smith, Peter (2000). "Adam". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. p. 23. ISBN 1-85168-184-1.
 16. Smith, Peter (2000). "Jesus". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. p. 214. ISBN 1-85168-184-1.
 17. Smith, Peter (2000). "baptism". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. p. 90. ISBN 1-85168-184-1.
 18. Smith, Peter (2000). "miracles". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. p. 249. ISBN 1-85168-184-1.
 19. Smith, Peter (2000). "resurrection". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. p. 293. ISBN 1-85168-184-1.
 20. Smith, Peter (2000). "sin". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. pp. 322–323. ISBN 1-85168-184-1.
 21. Momen, Moojan (2009). "Blasphemy against the Holy Spirit: Chapter 31 of Some Answered Questions". Irfan Colloquia. Vol. 10. Wilmette, IL: Irfan Colloquia. pp. 275–294.
 22. Smith, Peter (2000). "fate". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. p. 157. ISBN 1-85168-184-1.
 23. Smith, Peter (2000). "metaphysics". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. pp. 245–246. ISBN 1-85168-184-1.
 24. Smith, Peter (2000). "time". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. pp. 338–339. ISBN 1-85168-184-1.
 25. Smith, Peter (2000). "prophets". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. p. 279. ISBN 1-85168-184-1.
 26. Hemmat, Amrollah (2008). Adam's Wish: Unknown Poetry of Tahirih. Baha'i Publishing Trust. pp. 23–24. ISBN 1-890688-36-3.
 27. Smith, Peter (2000). "infallibility". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. pp. 196–197. ISBN 1-85168-184-1.
 28. Smith, Peter (2000). "evolution". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. p. 136. ISBN 1-85168-184-1.
 29. Brown, Keven, ed. (2001). "Evolution and Bahá'í Belief: 'Abdu'l-Bahá's Response to Nineteenth-Century Darwinism". Studies in the Bábí and Bahá'í Religions. Vol. 12. Los Angeles, US: Kalimat Press. pp. 179–180.
 30. Smith, Peter (2000). "creation". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. p. 116. ISBN 1-85168-184-1.
 31. Smith, Peter (2000). "soul". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. pp. 325–326. ISBN 1-85168-184-1.
 32. Smith, Peter (2000). "evolution". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. p. 186. ISBN 1-85168-184-1.
 33. Taherzadeh, Adib (1987). The Revelation of Bahá'u'lláh, Volume 4: Mazra'ih & Bahji 1877-92. Oxford, UK: George Ronald. pp. 41–42. ISBN 0-85398-270-8.
 34. ۳۴٫۰ ۳۴٫۱ Smith, Peter (2000). "dreams and visions". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. p. 125. ISBN 1-85168-184-1.
 35. Smith, Peter (2000). "psychic powers". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. pp. 279–280. ISBN 1-85168-184-1.
 36. Smith, Peter (2000). "health and healing". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. pp. 178–180. ISBN 1-85168-184-1.
 37. Smith, Peter (2000). "evil". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. p. 135. ISBN 1-85168-184-1.
 38. Smith, Peter (2000). "suffering". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. p. 328. ISBN 1-85168-184-1.
 39. Smith, Peter (2000). "reincarnation". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. p. 289. ISBN 1-85168-184-1.
 40. Brown, Keven (2001). "'Abdu'l-Bahá's Response to the Doctrine of the Unity of Existence". Journal of Bahá'í Studies. Vol. 11:3-4. Ottawa, CA: Association for Bahá'í Studies. pp. 1–29.
 41. Smith, Peter (2000). "knowledge". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. p. 221. ISBN 1-85168-184-1.
 42. Schaefer, Udo (2007). Bahá'í Ethics in Light of Scripture, Volume 1 - Doctrinal Fundamentals. Oxford, UK: George Ronald. ISBN 0-85398-505-7.
 43. Schaefer, Udo (2009). Bahá'í Ethics in Light of Scripture, Volume 2 - Virtues and Divine Commandments. Oxford, UK: George Ronald. ISBN 978-0-85398-518-1.