مقاصد الفلاسفه

کتاب مقاصد الفلاسفه را محمد غزالی در معرفی افکار و اندیشه‌های فیلسوفان مشائی یا پیروان فلسفه ارسطو نگاشته است.

نمایی از کتاب مقاصد الفلاسفه، چاپ قاهره - ١٣٣١ هـ.ق

محتوای کتاب

ویرایش

کتاب به شیوه‌ای دقیق آرائ مشائیان را شرح می‌دهد و به همین دلیل پس از ترجمه به لاتین توسط گوندسیالووس به عنوان یک اثر اصیل مشائی برشمرده شد. [۱]

زمان نگارش

ویرایش

نگارش دقیق این کتاب که حاکی از تسلط غزالی بر فلسفه مشاء بود سبب شد فیلسوفان مشهوری همچون قدیس توماس آکوئینی و فرانسیس بیکن و آلبرت کبیر بخطا غزالی را یک فیلسوف مشایی در ردیف ابن سینا و ابن رشد بدانند.

تهمت سرقت

ویرایش

گفته می شود غزالی این کتاب را خود ننوشته است بلکه دانشنامه علایی ابن سینا را که به فارسی بوده به عربی ترجمه کرده و اینکه محتوای کتاب از ابن سینا باشد را پنهان ساخته است. [۲]

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. تاریخ فلسفه در اسلام. میان محمد شریف. ص ۱۳.
  2. غزالی در ترازوی نقد؛ ص۴۷ تا ۷۲ و نیز ص۲۱۰ تا۲۲۰.

کتابنامه

ویرایش
  • تاریخ فلسفه در اسلام. میان محمد شریف. ترجمه: نصرا… پورجوادی، تهران، انتشارات
  • غزالی در ترازوی نقد؛ محمدعلی نجفی و عظیم عابدینی؛ قم؛ میراث ماندگار؛ ۱۳۹۶.