باز کردن منو اصلی

کتاب مقاصد الفلاسفه را محمد غزالی در معرفی افکار و اندیشه‌های فیلسوفان مشائی یا پیروان فلسفه ارسطو نگاشته است. کتاب به شیوه‌ای دقیق آرائ مشائیان را شرح می‌دهد و به همین دلیل پس از ترجمه به لاتین توسط گوندسیالووس به عنوان یک اثر اصیل مشائی برشمرده شد. نگارش دقیق این کتاب که حاکی از تسلط غزالی بر فلسفه مشاء بود سبب شد فیلسوفان مشهوری همچون قدیس توماس آکوئینی و فرانسیس بیکن و آلبرت کبیر بخطا غزالی را یک فیلسوف مشایی در ردیف ابن سینا و ابن رشد بدانند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • تاریخ فلسفه در اسلام. میان محمد شریف. نصرا… پورجوادی. ص ۱۳