مقاله (ابهام‌زدایی)

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مقاله عمدتاً به نثری با موضوعات غیرتخیلی گفته می‌شود که بخش مستقلی از یک کتاب، روزنامه، مجله و غیره را تشکیل می‌دهد.

مقاله همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: