مقایسه سیستم‌های پرونده

این جدول برای مقایسه‌ای عمومی و فنی اطلاعات شماری از سامانه پرونده‌ها است

اطلاعات عمومیویرایش

سیستم پرونده سازنده سال
معرفی
سیستم عامل اصلی
DECtape دی‌ایی‌سی ۱۹۶۴ نمایشگر پی‌دی‌پی-۶
لول-دی دی‌ایی‌سی ۱۹۶۸ تاپس-۱۰
جورج ۲ ICT (later ICL) ۱۹۶۸ جورج ۲
وی۶اف‌اس آزمایشگاه‌های بل ۱۹۷۲ ویرایش ۶ یونیکس
اودی‌اس-۱ دی‌ایی‌سی ۱۹۷۲ آراکس‌اس-۱۱
آرتی-۱۱ سیستم پرونده دی‌ایی‌سی ۱۹۷۳ آرتی-۱۱
داس (GEC) جی‌ایی‌سی ۱۹۷۳ هسته سیستم عامل
CP/M file system Gary Kildall ۱۹۷۴ سی‌پی/ام
اواس۴۰۰۰ جی‌ایی‌سی ۱۹۷۷ اواس۴۰۰۰
اف‌ای‌تی۱۲ مایکروسافت ۱۹۷۷ دیسک بیسیک مایکروسافت
داس ۳. اکس شرکت اپل ۱۹۷۸ داس اپل
پاسکال شرکت اپل ۱۹۷۸ پاسکال اپل
سی‌بی‌ام داس کمودور ۱۹۷۸ دیسک بیسیک ماکروساف
وی‌اف‌اس آزمایشگاه‌های بل ۱۹۷۹ ویرایش ۷ یونیکس
اودی‌اس-۲ دی‌ایی‌سی ۱۹۷۹ اوپن‌وی‌ام‌اس
دی‌اف‌اس شرکت آکورن ۱۹۸۲ Acorn BBC Micro ام‌اواس
ای‌دی‌اف‌اس شرکت آکورن ۱۹۸۳ آکورن الکترون (بعدا آرتور آرآی‌اس‌تی)
اف‌اف‌اس Kirk McKusick ۱۹۸۳ بی‌اس‌دی۴٫۲
پروداس شرکت اپل ۱۹۸۳ پروداس ۸
ام‌اف‌اس شرکت اپل ۱۹۸۴ مک اواس
Elektronika BK tape format NPO «Scientific centre» (now Sitronics) ۱۹۸۵ Vilnius Basic، BK monitor program
اچ‌اف‌اس شرکت اپل ۱۹۸۵ مک اواس
آمیگا اواف‌اس[۹] متاکام‌کو برای کمودور ۱۹۸۵ آمیگا اواس
سیرا بالا اکاما اینترنشنال ۱۹۸۵ ام‌اس-داس، مک اواس
ان‌دبلیواف‌اس شرکت ناول ۱۹۸۵ نت‌ابزار ۲۸۶
اف‌ای‌تی۱۶ مایکروسافت ۱۹۸۷ ام‌اس-داس ۳٫۳۱
مینیکس وی۱ اف‌اس اندرو تننبام ۱۹۸۷ مینیکس ۱٫۰
آمیگا اف‌اف‌اس کمودور ۱۹۸۸ آمیگا اواس ۱٫۳
اچ‌پی‌اف‌اس آی‌بی‌ام و مایکروسافت ۱۹۸۸ اواس/۲
آی‌اس‌او ۹۶۶۰:۱۹۸۸ اکما اینترنشنال، مایکروسافت ۱۹۸۸ ام‌اس-داس، مک اواس و آمیگااواس
جی‌اف‌اس۱ ای‌بی‌ام ۱۹۹۰ AIX[۱]
VxFS VERITAS ۱۹۹۱ اس‌وی‌آر۴٫۰
دبلیوای‌اف‌ال نت ای‌پی‌پی ۱۹۹۲ دیتا ONTAP
مینیکس وی۲ اف‌اس اندرو تننبام ۱۹۹۲ مینیکس ۱٫۶ و ۲٫۰
ای‌دی‌وی‌اف‌اس دی‌ایی‌سی ۱۹۹۳[۲] دیجیتال یونیکس
ان‌تی‌اف‌اس نسخه ۱٫۰ مایکروسافت، تام میلر، Gary Kimura ۱۹۹۳ ویندوز ان‌تی ۳٫۱
ال‌اف‌اس Margo Seltzer ۱۹۹۳ Berkeley Sprite
ایی‌اکس‌تی۲ Rémy Card ۱۹۹۳ لینوکس و هرد
یواف‌اس۱ Kirk McKusick ۱۹۹۴ بی‌اس‌دی۴٫۴
اکس‌اف‌اس اس‌جی‌آی ۱۹۹۴ آی‌آرآی‌اکس، لینوکس، فری‌بی‌اس‌دی
اچ‌اف‌اس ای‌بی‌ام ۱۹۹۴ ام‌وی‌اس/ایی‌اس‌ای (اکنون زد/اواس)
جولیت ("سی‌دی‌اف‌اس") مایکروسافت ۱۹۹۵ مایکروسافت ویندوز، لینوکس، مک اواس و فری‌بی‌اس‌دی
یودی‌اف آی‌اس‌او/اکما/OSTA ۱۹۹۵ -
اف‌ای‌تی۳۲ مایکروسافت ۱۹۹۶ ویندوز ۹۵b[۳]
کیواف‌اس شرکت ال‌اس‌سی، سان مایکروسیستمز ۱۹۹۶ سولاریس
جی‌پی‌اف‌ای آی‌بی‌ام ۱۹۹۶ ای‌ایی‌اکس، لینوکس، ویندوز
بی‌ای‌اف‌اس شرکت بی‌ایی، D. Giampaolo, C. Meurillon ۱۹۹۶ بی‌ای‌اواس
اچ‌اف‌اس پلاس شرکت اپل ۱۹۹۸ مک اواس ۸٫۱
ان‌اس‌اس شرکت ناول ۱۹۹۸ نت‌افزار ۵
PolyServe File System (PSFS) PolyServe ۱۹۹۸ ویندوز، لینوکس
اودی‌اس-۵ DEC ۱۹۹۸ اوپن‌وی‌ام‌اس ۷٫۲
ای‌اکس‌تی۳ Stephen Tweedie ۱۹۹۹ لینوکس
آی‌اس‌او ۹۶۶۰:۱۹۹۹ اکما اینترنشنال، مایکروسافت ۱۹۹۹ مایکروسافت ویندوز، لینوکس، مک اواس اکس، فری‌بی‌اس‌دی و آمیگااواس
جِی‌اف‌اف‌اس آی‌بی‌ام ۱۹۹۹ اواس/۲ Warp Server for e-business
جی‌اف‌اس سیستینا (ردهت) ۲۰۰۰ لینوکس
ملیو اف‌اس Sanbolic ۲۰۰۱ ویندوز
ان‌تی‌اف‌اس نسخه ۵٫۱ مایکروسافت ۲۰۰۱ ویندوز اکس‌پی
ReiserFS نیم‌سیس ۲۰۰۱ لینوکس
زداف‌اس آی‌بی‌ام ۲۰۰۱ زد/اواس (منتقل شده به) اواس/۳۹۰)
اف‌ای‌تی‌اکس مایکروسافت ۲۰۰۲ اکسباکس
یواف‌اس۲ Kirk McKusick ۲۰۰۲ فری‌بی‌اس‌دی ۵٫۰
لاسچر سان ماکروسیستمز/سیستم پرونده خوشه‌ای ۲۰۰۲ لینوکس
اوسی‌ااس اوراکل ۲۰۰۲ لینوکس
وی‌ام‌اف‌اس۲ وی‌ام‌ویر ۲۰۰۲ وی‌ام‌ویر ایی‌سی‌اکس سرور ۲٫۰
فسیل آزمایشگاه‌های بل ۲۰۰۳ پلن۹ برای آزماشگاه‌های بل ۴
سیستم پرونده گوگل گوگل ۲۰۰۳ لینوکس
Reliance[۴] Datalight ۲۰۰۳ ویندوز سی‌ایی، وی‌اکس‌ورکز، custom ports
زداف‌اس سان ماکروسیستمز ۲۰۰۴ سولاریس، فری‌بی‌اس‌دی
رایسر۴ نیم‌سیس ۲۰۰۴ لینوکس
Non-Volatile File System شرکت پالم ۲۰۰۴ پالم (سیستم‌عامل)
مینکیس وی۳ اف‌اس اندرو تننبام ۲۰۰۵ مینیکس ۳
اوسی‌اف‌اس۲ اوراکل ۲۰۰۵ لینوکس
ان‌آی‌اف‌ال‌اس NTT ۲۰۰۵ لینوکس، نت‌بی‌اس‌دی
VMFS۳ وی‌ام‌ویر ۲۰۰۵ کارساز وی‌ام‌ویر ای‌سی‌اکس ۳٫۰
جی‌اف‌اس۲ رد هت ۲۰۰۶ لینوکس
ایی‌اکس‌تی۴ various ۲۰۰۶ لینوکس
ای‌ااکس‌اف‌ای‌تب مایکروسافت ۲۰۰۶, ۲۰۰۹ ویندوز سی‌ای ۶٫۰, ویندوز اکس‌پی س. پ۳, ویندوز ویستا س. پ۱
TexFAT/تی‌اف‌ای‌تی مایکروسافت ۲۰۰۶ ویندوز سی‌ایی ۶٫۰
ان‌تی‌اف‌اس نسخه ۶٫۰ مایکروسافت ۲۰۰۶ ویندوز ویستا
بی‌تی‌آراف‌اس اوراکل ۲۰۰۷ لینوکس
هامر Matthew Dillon ۲۰۰۸ دراگون‌فلی بی‌اس‌دی
Oracle ACFS اوراکل ۲۰۰۹ لینوکس - لینوکس اینترپرایز ردهت ۵ و لینوکس اینترپرایز اوراکل فقط ۵
Reliance Nitro [۴] دیتالایت ۲۰۰۹ ویندوز سی‌ایی، ویندوز موبایل، وی‌اکس‌ورکز، لینوکس، درگاه‌های دلخواه
ال‌تی‌اف‌اس آی‌بی‌ام ۲۰۱۰ لینوکس، مک اواس، برنامه‌ریزی شده مایکروسافت ویندوز،
IlesfayFS Ilesfay Technology Group ۲۰۱۱ مایکروسافت ویندوز، planned لینوکس اینترپرایز ردهت

محدودیت‌هاویرایش

سیستم پرونده بیشترین طول اسم پرونده کاراکتر مجاز در ورودی‌های فهرست[۵] حداکثر طول راه حداکثر حجم پرونده حداکثر اندازه ظرفیت[۶]
Acorn ADFS ۱۰ + ۳ بایت Any ایزو/آی‌ئی‌سی ۸۸۵۹–۱ character except: $ & ٪ @ \ ^ :. # * " ¦ محدودیت تعریف نشده ۵۱۲ مگابایت ۵۱۲ مگابایت
Apple DOS 3.x ۳۰ بایت هر بایتی به جز NUL ۳۰ بایت، no subdirectories (105 files per disk) ناشناخته ۱۱۳٫۷۵ کیلوبایت (۱۱۳٫۷۵ × ۱۰۲۴ بایت) DOS 3.1, 3.2

۱۴۰ کیلوبایت DOS 3.3 (assuming standard 35 tracks)

Apple ProDOS ۱۵ بایت A-Z, a-z, ۰–۹, and period ناشناخته ۱۶ مگابایت (۱۶ × ۱۰۲۴۲ بایت) ۳۲ مگابایت
CP/M file system ۸٫۳ ناشناخته ۱۶ «user areas» , no subdirectories ۸ مگابایت[۷] ۸ مگابایت to 512 مگابایت[۷]
IBM SFS ۸٫۸ ناشناخته بدون سلسله مراتبی[۸] ناشناخته ناشناخته
DECtape ۶٫۳ A–Z, ۰–۹ DTxN:FILNAM.EXT = ۱۵ ۳۶۹٬۲۸۰ بایت (۵۷۷ * ۶۴۰) ۳۶۹٬۹۲۰ بایت (۵۷۸ * ۶۴۰)
Elektronika BK tape format ۱۶ بایت ناشناخته بدون سلسله مراتبی ۶۴ کیلوبایت Not limited. Approx. ۸۰۰کیلوبایت (one side) for 90 min cassette
MicroDOS file system ۱۴ بایت ناشناخته ناشناخته ۱۶ مگابایت ۳۲ مگابایت
Level-D ۶٫۳ A–Z, ۰–۹ DEVICE:FILNAM.EXT[PROJCT,PROGRM] = ۷ + ۱۰ + ۱۵ = ۳۲; + ۵*۷ for SFDs = ۶۷ ۳۴٬۳۵۹٬۷۳۸٬۳۶۸ words (۲**۳۵–۱); ۲۰۶٬۱۵۸٬۴۳۰٬۲۰۸ SIXBIT بایت Approx 12 گیگابایت (۶۴ * ۱۷۸ مگابایت)
RT-۱۱ ۶٫۳ A–Z, ۰–۹, $ بدون سلسله مراتبی ۳۳٬۵۵۴٬۴۳۲ بایت (۶۵۵۳۶ * ۵۱۲) ۳۳٬۵۵۴٬۴۳۲ بایت
V6FS ۱۴ بایت[۹] Any byte except NUL and /[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۱۶ مگابایت[۱۲] ۲ ترابایت (۲ × ۱۰۲۴۴ بایت)
DOS (GEC) ۸ بایت A–Z, ۰–۹ بدون سلسله مراتبی Same as Maximum volume size ۶۴ مگابایت
OS۴۰۰۰ ۸ بایت A–Z, ۰–۹
Period is directory separator
محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۲ گیگابایت (۲ × ۱۰۲۴۳ بایت) نامعلوم، but at least 1 گیگابایت
CBM DOS ۱۶ بایت هر بایتی به جز NUL بدون سلسله مراتبی ۱۶ مگابایت ۱۶ مگابایت
V7FS ۱۴ بایت[۹] هر بایتی به جز NUL and /[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۱ گیگابایت[۱۳] ۲ ترابایت
اکس‌فت ۲۲۶ کارکتر Any یونی‌کد except NUL محدودیت تعریف نشده ۱۲۷ PB (۱۲۷ × ۱۰۲۴۵ بایت) ۶۴ ZB (۶۴ × ۱۰۲۴۷ بایت), ۵۱۲ ترابایت recommended[۱۴]
TexFAT ۲۴۷ کارکتر Any یونی‌کد except NUL محدودیت تعریف نشده ۲ گیگابایت ۵۰۰ گیگابایت Tested[۱۵]
FAT۱۲ ۸٫۳ (۲۵۵ UTF-16 code units with LFN)[۹] Any یونی‌کد except NUL (with LFN)[۹][۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۳۲ مگابایت ۱ مگابایت to 32 مگابایت
FAT۱۶ ۸٫۳ (۲۵۵ UTF-16 code units with LFN)[۹] Any یونی‌کد except NUL (with LFN)[۹][۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۲ گیگابایت ۱۶ مگابایت to 2 گیگابایت
FAT۳۲ ۸٫۳ (۲۵۵ UTF-16 code units with LFN)[۹] Any یونی‌کد except NUL (with LFN)[۹][۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۴ گیگابایت ۵۱۲ مگابایت to 8 ترابایت[۱۶]
جدول تخصیص فایل ۴۲ بایت[۹] ASCII. یونی‌کد not permitted. محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۲ گیگابایت ۱۶ مگابایت to 2 گیگابایت
Fossil ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
MFS ۲۵۵ بایت Any byte except : No path (flat filesystem) ۲۲۶ مگابایت ۲۲۶ مگابایت
HFS ۳۱ بایت Any byte except :[۱۷] نامحدود ۲ گیگابایت ۲ ترابایت
HPFS ۲۵۵ بایت هر بایتی به جز NUL[۱۸] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۲ گیگابایت ۲ ترابایت[۱۹]
NTFS ۲۵۵ کارکتر Any یونی‌کد except NUL and \ / : * ? " < > | ۳۲٬۷۶۷ Unicode کارکتر with each path component (directory or filename) commonly up to 255 کارکتر long[۱۱] ۱۶ EB (۱۶ × ۱۰۲۴۶ بایت)[۲۰] ۱۶ EB[۲۰]
HFS Plus ۲۵۵ UTF-16 code units[۲۱] Any valid یونی‌کد[۱۰][۲۲] نامحدود slightly less than 8 EB slightly less than 8 EB[۲۳][۲۴]
FFS ۲۵۵ بایت هر بایتی به جز NUL[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۸ ZB ۸ ZB
UFS۱ ۲۵۵ بایت هر بایتی به جز NUL[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۴ گیگابایت to 226 ترابایت ۲۲۶ ترابایت
UFS۲ ۲۵۵ بایت هر بایتی به جز NUL[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۵۱۲ گیگابایت to 32 PB ۱ YB (۱۰۲۴۸ بایت)
ext۲ ۲۵۵ بایت هر بایتی به جز NUL[۱۰] and / محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۱۶ گیگابایت to 2 ترابایت[۶] ۲ ترابایت to 32 ترابایت
ext۳ ۲۵۵ بایت هر بایتی به جز NUL[۱۰] and / محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۱۶ گیگابایت to 2 ترابایت[۶] ۲ ترابایت to 32 ترابایت
ext۴ ۲۵۶ بایت هر بایتی به جز NUL[۱۰] and / محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۱۶ گیگابایت to 16 ترابایت[۶][۲۵] ۱ EB
Lustre ۲۵۵ بایت هر بایتی به جز NUL[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۳۲۰ ترابایت on ext۴ (۱۶ ترابایت tested) ۲۲۰ EB on ext۴ (۱۰ PB tested)
GPFS ۲۵۵ UTF-8 codepoints هر بایتی به جز NUL[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۲۹۹ بایت ۲۹۹ بایت (۴ PB tested)
GFS ۲۵۵ هر بایتی به جز NUL[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۲ ترابایت to 8 EB[۲۶] ۲ ترابایت to 8 EB[۲۶]
ReiserFS ۴٬۰۳۲ بایت/۲۲۶ کارکتر هر بایتی به جز NUL[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۸ ترابایت[۲۷] (v۳٫۶), ۲ گیگابایت (v۳٫۵) ۱۶ ترابایت
NILFS ۲۵۵ بایت هر بایتی به جز NUL[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۸ EB ۸ EB
Reiser۴ ۳٬۹۷۶ بایت Any byte except / and NUL محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۸ ترابایت on x۸۶ ناشناخته
OCFS ۲۵۵ بایت هر بایتی به جز NUL[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۸ ترابایت ۸ ترابایت
OCFS۲ ۲۵۵ بایت هر بایتی به جز NUL[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۴ PB ۴ PB
Reliance ۲۶۰ بایت OS specific ۲۶۰ بایت ۴ گیگابایت ۲ ترابایت
Reliance Nitro ۱۰۲۴ بایت OS specific ۱۰۲۴ بایت ۳۲ ترابایت ۳۲ ترابایت
XFS ۲۵۵ بایت[۲۸] هر بایتی به جز NUL[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۸ EB[۲۹] ۸ EB[۲۹]
JFS۱ ۲۵۵ بایت هر بایتی به جز NUL[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۸ EB ۵۱۲ ترابایت to 4 PB
JFS ۲۵۵ بایت Any یونی‌کد except NUL محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۴ PB ۳۲ PB
QFS ۲۵۵ بایت هر بایتی به جز NUL[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۱۶ EB[۳۰] ۴ PB[۳۰]
BFS ۲۵۵ بایت هر بایتی به جز NUL[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۱۲٬۲۸۸ بایت to 260 گیگابایت[۳۱] ۲۲۶ PB to 2 EB
AdvFS ۲۲۶ کارکتر هر بایتی به جز NUL[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۱۶ ترابایت ۱۶ ترابایت
NSS ۲۲۶ کارکتر Depends on namespace used[۳۲] Only limited by client ۸ ترابایت ۸ ترابایت
NWFS ۸۰ بایت[۳۳] Depends on namespace used[۳۲] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۴ گیگابایت ۱ ترابایت
ODS-۵ ۲۳۶ بایت[۳۴] ناشناخته ۴٬۰۹۶ بایت[۳۵] ۱ ترابایت ۱ ترابایت
VxFS ۲۵۵ بایت هر بایتی به جز NUL[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۲۵۶ ترابایت ۲۵۶ ترابایت
UDF ۲۵۵ بایت Any یونی‌کد except NUL ۱٬۰۲۳ بایت[۳۶] ۱۶ EB ناشناخته
ZFS ۲۵۵ بایت Any یونی‌کد except NUL محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۱۶ EB ۱۶ EB
Minix V1 FS ۱۴ or 30 بایت، set at filesystem creation time هر بایتی به جز NUL[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۶۴ مگابایت[۳۷] ۶۴ مگابایت[۳۷]
Minix V2 FS ۱۴ or 30 بایت، set at filesystem creation time هر بایتی به جز NUL[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۴ گیگابایت[۳۷] ۱ گیگابایت then 2 ترابایت[۳۷]
Minix V3 FS ۶۰ بایت هر بایتی به جز NUL[۱۰] محدودیت تعریف نشده[۱۱] ۴ گیگابایت ۱۶ ترابایت[۳۷]
VMFS۲ ۱۲۸ هر بایتی به جز NUL and /[۱۰] ۲٬۰۴۸ ۴ ترابایت[۳۸] ۶۴ ترابایت
VMFS۳ ۱۲۸ هر بایتی به جز NUL and /[۱۰] ۲٬۰۴۸ ۲ ترابایت[۳۸] ۶۴ ترابایت
ISO ۹۶۶۰:۱۹۸۸ Level 1: 8.3,
Level ۲ & ۳: ~ ۱۸۰
Depends on Level[۳۹] ~ ۱۸۰ بایت؟ ۴ گیگابایت (Level ۱ & ۲) to ۸ ترابایت (Level 3)[۴۰] ۸ ترابایت[۴۱]
Joliet ("CDFS") ۶۴ یونی‌کد کارکتر All UCS-2 code except *, /, \, :, ;, and ?[۴۲] ناشناخته same as ISO ۹۶۶۰:۱۹۸۸ same as ISO ۹۶۶۰:۱۹۸۸
ISO ۹۶۶۰:۱۹۹۹ ناشناخته (۲۰۷?) ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
High Sierra ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
HAMMER ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ۱ EB
Btrfs ۲۵۵ بایت هر بایتی به جز NUL ناشناخته ۱۶ EB ۱۶ EB
LTFS ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
LEAN ۴۰۶۸ بایت[۴۳] case sensitive, in UTF-۸, هر بایتی به جز NUL محدودیت تعریف نشده ۸ EB ۸ EB
File system Maximum filename length Allowable کارکتر in directory entries[۵] Maximum pathname length Maximum file size Maximum volume size[۶]

Metadataویرایش

سیستم پرونده ذخیره مالک پرونده پازیکس مجوزهای دسترسی پرونده تمر زمان ایجاد تمر زمان آخرین دسترسی/خواندن تمر زمان آخرین تغییر محتوا این رونوشت ایجاد شده تمر زمان آخرین تغییر فراداده تمر زمان آخرین بایگانی لیست کنترل دسترسی امنیت/ مک labels Extended attributes/ Alternate data streams/ forks Checksum/ ECC
CP/M file system نه نه آری[۴۴] نه ناشناخته ناشناخته نه نه نه نه نه نه
DECtape نه نه آری نه ناشناخته ناشناخته نه نه نه نه نه نه
Elektronika BK tape format نه نه نه نه ناشناخته ناشناخته نه نه نه نه نه آری
Level-D آری آری آری آری ناشناخته ناشناخته آری آری آری نه نه نه
RT-۱۱ نه نه آری نه نه نه نه نه نه نه نه نه
DOS (GEC) آری نه آری آری آری ناشناخته نه نه نه نه نه نه
OS۴۰۰۰ آری نه آری آری آری ناشناخته نه نه نه نه نه نه
V6FS آری آری نه آری آری ناشناخته آری نه نه نه نه نه
V7FS آری آری نه آری آری ناشناخته آری نه نه نه نه نه
FAT۱۲ نه نه آری آری ناشناخته ناشناخته نه[۴۵] نه نه نه نه[۴۶] نه
FAT۱۶ نه نه آری آری آری نه نه[۴۵] نه نه نه نه[۴۶] نه
FAT۳۲ نه نه آری آری آری نه نه[۴۵] نه نه نه نه نه
اکس‌فت ناشناخته ناشناخته آری آری آری ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
HPFS آری[۴۷] نه آری آری آری ناشناخته نه نه نه ناشناخته آری نه
NTFS آری آری[۴۸] آری آری آری نه آری نه آری آری[۴۹] آری نه
HFS نه نه آری نه آری نه نه آری نه نه آری نه
HFS Plus آری آری آری آری آری نه آری آری آری آری[۵۰] آری نه
FFS آری آری نه آری آری ناشناخته آری نه نه نه نه نه
UFS۱ آری آری نه آری آری ناشناخته آری نه آری[۵۱] آری[۵۱] نه[۵۲] نه
UFS۲ آری آری آری آری آری ناشناخته آری نه آری[۵۱] آری[۵۱] آری نه
LFS آری آری نه آری آری ناشناخته آری نه نه نه نه نه
ext۲ آری آری نه آری آری ناشناخته آری نه آری[۵۳] آری[۵۳] آری نه
ext۳ آری آری نه آری آری نه آری نه آری[۵۳] آری[۵۳] آری نه
ext۴ آری آری آری آری آری ناشناخته آری نه آری[۵۳] آری[۵۳] آری بخشی[۵۴]
Lustre آری آری بخشی[۵۵] آری آری نه آری نه آری آری آری نه[۵۶]
GPFS آری آری آری آری آری ناشناخته آری نه آری آری آری آری
GFS آری آری نه آری ناشناخته ناشناخته آری نه آری[۵۳] آری[۵۳] آری نه
NILFS آری آری آری نه ناشناخته ناشناخته آری نه نه نه نه آری
ReiserFS آری آری نه آری آری نه نه نه نه نه نه نه
Reiser۴ آری آری نه آری آری ناشناخته آری نه نه نه نه نه
OCFS نه آری نه نه ناشناخته ناشناخته آری آری نه نه نه نه
OCFS۲ آری آری نه آری ناشناخته ناشناخته آری نه نه نه نه نه
Reliance نه نه آری نه آری نه نه نه نه نه نه بخشی[۵۷]
Reliance Nitro Linux port Linux port آری آری آری نه نه نه Linux port نه آری بخشی[۵۷]
XFS آری آری نه آری آری ناشناخته آری نه آری آری[۵۳] آری نه
JFS آری آری آری آری آری ناشناخته آری نه آری آری آری نه
QFS آری آری آری آری ناشناخته ناشناخته آری آری آری نه آری نه
BFS آری آری آری نه ناشناخته ناشناخته نه نه نه نه آری نه
AdvFS آری آری نه آری آری ناشناخته آری نه آری نه آری نه
NSS آری آری آری[۵۸] آری[۵۸] ناشناخته ناشناخته آری آری[۵۸] آری ناشناخته آری[۵۹][۶۰] نه
NWFS آری ناشناخته آری[۵۸] آری[۵۸] ناشناخته ناشناخته آری آری[۵۸] آری ناشناخته آری[۵۹][۶۰] نه
ODS-۵ آری آری آری ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته آری آری ناشناخته آری[۶۱] نه
VxFS آری آری آری آری آری ناشناخته آری نه آری ناشناخته آری[۵۳] نه
UDF آری آری آری آری ناشناخته ناشناخته آری آری آری نه آری نه
Fossil آری آری[۶۲] نه آری ناشناخته ناشناخته آری نه نه نه نه نه
ZFS آری آری آری آری آری ناشناخته آری آری آری آری[۶۳] آری[۶۴] آری
VMFS۲ آری آری نه آری ناشناخته ناشناخته آری نه نه نه نه نه
VMFS۳ آری آری نه آری ناشناخته ناشناخته آری نه نه نه نه نه
ISO ۹۶۶۰:۱۹۸۸ نه نه آری[۶۵] نه[۶۶] آری[۶۷] ناشناخته نه نه نه نه نه نه
Joliet ("CDFS") نه نه آری[۶۵] نه[۶۶] آری[۶۷] ناشناخته نه نه نه نه نه نه
ISO ۹۶۶۰:۱۹۹۹ نه نه آری نه ناشناخته ناشناخته نه نه نه نه نه نه
High Sierra نه نه آری نه ناشناخته ناشناخته نه نه نه نه نه نه
Btrfs آری آری آری آری آری ناشناخته آری ناشناخته آری ناشناخته آری آری
File system Stores file owner پازیکس file permissions Creation timestamps Last access/read timestamps Last content modification timestamps This copy created Last metadata change timestamps Last archive timestamps لیست کنترل دسترسیs Security/ MAC labels Extended attributes/ Alternate data streams/ forks Checksum/ ECC

Featuresویرایش

File system Hard links پیوند نمادینs Block journaling Metadata-only journaling Case-sensitive Case-preserving File Change Log Snapshot XIP Encryption COW integrated LVM Data deduplication Volumes are resizeable
CP/M file system نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ناشناخته
DECtape نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ناشناخته
Level-D نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
RT-۱۱ نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ناشناخته
DOS (GEC) نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ناشناخته
OS۴۰۰۰ نه آری[۶۸] نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ناشناخته
V6FS آری نه نه نه آری آری نه نه نه نه نه نه نه ناشناخته
V7FS آری نه[۶۹] نه نه آری آری نه نه نه نه نه نه نه ناشناخته
FAT۱۲ نه نه نه نه نه بخشی نه نه نه نه نه نه نه آری offline[۷۰]
FAT۱۶ نه نه نه نه نه بخشی نه نه نه نه نه نه نه آری offline[۷۰]
FAT۳۲ نه نه نه نه نه بخشی نه نه نه نه نه نه نه آری offline[۷۰]
اکس‌فت ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
GFS آری آری[۷۱] آری آری[۷۲] آری آری نه نه نه نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
GPFS آری آری ناشناخته ناشناخته آری آری آری آری آری نه آری آری نه آری online
HPFS نه نه نه نه نه آری نه ناشناخته نه نه ناشناخته ناشناخته نه ناشناخته
NTFS آری آری[۷۳] نه[۷۴] آری[۷۴] آری[۷۵] آری آری بخشی[۷۶] آری آری بخشی ناشناخته نه آری[۷۷]
HFS نه آری[۷۸] نه نه نه آری نه نه نه نه نه نه نه ناشناخته
HFS Plus آری[۷۹] آری نه آری[۸۰] بخشی[۸۱] آری آری[۸۲] نه نه نه[۸۳] نه نه نه آری offline
FFS آری آری نه نه[۸۴] آری آری نه نه نه نه نه نه نه ناشناخته
UFS۱ آری آری نه نه آری آری نه نه نه نه نه نه نه ناشناخته
UFS۲ آری آری نه نه[۸۵][۸۶] آری آری نه آری ناشناخته نه نه نه نه ناشناخته
LFS آری آری آری[۸۷] نه آری آری نه آری نه نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
ext۲ آری آری نه نه آری آری نه نه آری[۸۸] نه نه نه نه آری online[۸۹]
ext۳ آری آری آری[۹۰] آری آری آری نه نه آری نه نه نه نه آری online[۸۹]
ext۴ آری آری آری[۹۰] آری آری آری نه نه آری نه نه نه نه آری offline
Lustre آری آری آری[۹۰] آری آری آری آری in ۲٫۰ نه[۵۶] نه نه[۵۶] نه[۵۶] نه[۵۶] نه[۵۶] آری[۹۱]
NILFS آری آری آری[۸۷] نه آری آری آری آری نه نه آری ناشناخته ناشناخته ناشناخته
ReiserFS آری آری نه[۹۲] آری آری آری نه نه نه نه نه نه نه آری offline
Reiser۴ آری آری آری نه آری آری نه ناشناخته نه آری[۹۳] آری نه ناشناخته آری
OCFS نه آری نه نه آری آری نه نه نه نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
OCFS۲ آری آری آری آری آری آری نه نه نه نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته آری online for version 1.4 and higher
Reliance نه نه نه[۹۴] نه نه آری نه نه نه نه آری نه نه ناشناخته
Reliance Nitro آری آری نه[۹۴] نه وابسته on OS آری نه نه نه نه آری نه نه ناشناخته
XFS آری آری آری آری آری[۹۵] آری نه آری نه نه نه نه نه آری online (cannot be shrunk)
JFS آری آری نه آری آری[۹۶] آری نه آری نه نه آری ناشناخته ناشناخته آری[۹۷]
QFS آری آری نه آری آری آری نه نه نه نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
Be File System آری آری نه آری آری آری ناشناخته نه نه نه نه نه نه ناشناخته
NSS آری آری ناشناخته آری آری[۹۸] آری[۹۸] آری[۹۹] آری نه آری ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
NWFS آری[۱۰۰] آری[۱۰۰] نه نه آری[۹۸] آری[۹۸] آری[۹۹] ناشناخته نه نه نه آری[۱۰۱] ناشناخته ناشناخته
ODS-۲ آری آری[۱۰۲] نه آری نه نه آری آری نه نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
ODS-۵ آری آری[۱۰۲] نه آری نه آری آری آری ناشناخته نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
UDF آری آری آری[۸۷] آری[۸۷] آری آری نه نه آری نه نه نه نه ناشناخته
VxFS آری آری آری نه آری آری آری آری[۱۰۳] ناشناخته نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
Fossil نه نه نه نه آری آری آری آری نه نه ناشناخته نه آری[۱۰۴] ناشناخته
ZFS آری آری آری[۱۰۵] نه[۱۰۵] آری آری نه آری نه آری آری آری آری آری online[۱۰۶]
VMFS۲ آری آری نه آری آری آری نه نه نه نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
VMFS۳ آری آری نه آری آری آری نه نه نه نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
Btrfs آری آری ناشناخته آری آری آری ناشناخته آری نه Planned[۱۰۷] آری آری Work-in-Progress آری online
File system Hard links پیوند نمادینs Block journaling Metadata-only journaling Case-sensitive Case-preserving File Change Log Snapshotting XIP Encryption COW integrated LVM Data deduplication Volumes are resizeable

Allocation and layout policiesویرایش

File system Block suballocation Variable file block size[۱۰۸] Extents Allocate-on-flush Sparse files Transparent compression
Btrfs آری نه آری آری آری آری
DECtape نه نه نه نه نه نه
Level-D آری نه آری نه نه نه
DOS (GEC) نه آری آری نه نه نه
OS۴۰۰۰ نه آری آری نه نه نه
V6FS نه نه نه نه آری نه
V7FS نه نه نه نه آری نه
FAT۱۲ نه نه نه نه نه نه[۱۰۹]
FAT۱۶ نه نه نه نه نه نه[۱۰۹]
FAT۳۲ نه نه نه نه نه نه
اکس‌فت ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
GFS بخشی[۱۱۰] نه نه نه آری نه
HPFS نه نه آری نه نه نه
NTFS بخشی نه آری نه آری آری
HFS Plus نه نه آری آری نه آری
FFS ۸:۱[۱۱۱] نه نه نه آری نه
UFS۱ ۸:۱[۱۱۱] نه نه نه آری نه
UFS۲ ۸:۱[۱۱۱] آری نه نه آری نه
LFS ۸:۱[۱۱۱] نه نه نه آری نه
ext۲ نه[۱۱۲] نه نه نه آری نه[۱۱۳]
ext۳ نه[۱۱۲] نه نه نه آری نه
ext۴ نه[۱۱۲] نه آری آری آری نه
Lustre نه نه آری آری آری نه
NILFS نه نه نه آری آری نه
ReiserFS آری نه نه نه آری نه
Reiser۴ آری نه آری[۱۱۴] آری آری آری[۹۳]
OCFS نه نه آری نه ناشناخته نه
OCFS۲ نه نه آری نه آری نه
Reliance نه نه نه نه نه نه
Reliance Nitro نه نه آری نه آری نه
XFS نه نه آری آری آری نه
JFS آری نه آری نه آری only in JFS1 on AIX[۱۱۵]
QFS آری نه نه نه ناشناخته نه
BFS نه نه آری نه ناشناخته نه
NSS نه نه آری نه ناشناخته آری
NWFS آری[۱۱۶] نه نه نه ناشناخته آری
ODS-۵ نه نه آری نه ناشناخته نه
VxFS ناشناخته نه آری نه آری نه
UDF نه نه آری وابسته[۱۱۷] نه نه
Fossil نه نه نه نه ناشناخته آری
VMFS۲ آری نه نه نه آری نه
VMFS۳ آری نه آری نه آری نه
ZFS بخشی[۱۱۸] آری نه آری آری آری
File system Block suballocation Variable file block size[۱۰۸] Extents Allocate-on-flush Sparse files Transparent compression

Supporting operating systemsویرایش

File system Windows 9x ویندوز ان‌تی لینوکس مک اواس اواس ده فری‌بی‌اس‌دی بی اواس Solaris آی‌بی‌ام ای‌آی‌اکس z/OS اواس/۲ ویندوز سی‌ای ویندوز موبایل VxWorks
FAT۱۲ آری آری آری آری آری آری آری آری بخشی on diskettes only, through dos* commands ناشناخته آری آری[۱۱۹] ناشناخته آری[۱۲۰]
FAT۱۶ آری آری آری آری آری آری آری آری بخشی on diskettes only, through dos* commands ناشناخته آری آری[۱۱۹] آری آری[۱۲۰]
FAT۳۲ آری since ویندوز ۹۵ OSR۲ آری since Windows ۲۰۰۰ آری آری آری آری آری آری بخشی on diskettes only, through dos* commands ناشناخته with 3rd party app[۱۲۱] آری[۱۱۹] آری آری[۱۲۰]
اکس‌فت بخشی read-only with third party driver آری: Win7, Vista SP1, can be added to XP SP۲ with third party driver نه آری ۱۰٫۶٫۵+ نه نه آری نه نه نه آری نه ناشناخته
NTFS with 3rd party driver[۱۲۲] آری آری Kernel 2.2 or newer, or with ان‌تی‌اف‌اس-۳جی or ntfsprogs with ان‌تی‌اف‌اس-۳جی with ان‌تی‌اف‌اس-۳جی with ان‌تی‌اف‌اس-۳جی with ان‌تی‌اف‌اس-۳جی with ان‌تی‌اف‌اس-۳جی on Opensolaris ناشناخته ناشناخته بخشی read-only 3rd party driver[۱۲۳] with 3rd-party driver[۱۲۴] نه ناشناخته
Apple HFS with 3rd party app[۱۲۵] with 3rd party app[۱۲۵] آری آری آری with 3rd party app[۱۲۶][۱۲۷] ناشناخته ناشناخته ناشناخته نه with 3rd party app[۱۲۸] نه نه نه
Apple HFS Plus with 3rd party app[۱۲۵] with 3rd party app[۱۲۵] بخشی - write support occurs if journal is empty, but requires a force mount. آری since Mac OS ۸٫۱ آری بخشی read-only 3rd party app[۱۲۹] ناشناخته ناشناخته ناشناخته نه with 3rd party app نه نه نه
HPFS بخشی read-only 3rd party driver[۱۳۰] included until v۳٫۵۱, 3rd party driver until 4.0[۱۳۱] آری ناشناخته ناشناخته آری ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته آری نه ناشناخته ناشناخته
FFS ناشناخته ناشناخته آری[۱۳۲] ناشناخته آری آری ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
UFS۱ ناشناخته ناشناخته بخشی - read only ناشناخته آری آری ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته نه
UFS۲ ناشناخته ناشناخته بخشی - read only ناشناخته نه آری ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته نه
ext۲ ناشناخته with Ext2 IFS (partial, no large inodes)[۱۳۳] or ext2fsd[۱۳۴] آری with ext2fsx[۱۳۵] with fuse-ext2,[۱۳۶] ExtFS[۱۳۷] and ext2fsx[۱۳۵] آری ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته 3rd party app[۱۳۸] with 3rd-party app[۱۳۹] with 3rd-party app[۱۳۹] ناشناخته
ext۳ ناشناخته بخشی with Ext2 IFS[۱۳۳] or ext2fsd[۱۳۴] آری ناشناخته with fuse-ext2[۱۳۷] and ExtFS[۱۳۶] بخشی - read only ناشناخته آری ناشناخته ناشناخته ناشناخته with 3rd-party app[۱۳۹] with 3rd-party app[۱۳۹] ناشناخته
ext۴ نه بخشی with Ext2Read[۱۴۰] read-only for LVM2 and Ext4 extents آری since kernel ۲٫۶٫۲۸ ناشناخته بخشی with fuse-ext2[۱۳۶] نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته نه ناشناخته ناشناخته
Lustre نه بخشی - under development[۱۴۱] آری[۱۴۲] نه بخشی - via FUSE بخشی - via FUSE نه بخشی - under development[۱۴۳] نه نه نه نه نه ناشناخته
GFS ناشناخته ناشناخته آری ناشناخته ناشناخته نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته نه نه ناشناخته
NILFS ناشناخته ناشناخته آری since kernel ۲٫۶٫۳۰ ناشناخته ناشناخته نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته نه نه ناشناخته
ReiserFS ناشناخته بخشی with 3rd party app آری ناشناخته نه بخشی - read only ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته with 3rd-party app[۱۳۹] with 3rd-party app[۱۳۹] ناشناخته
Reiser۴ ناشناخته ناشناخته with a kernel patch ناشناخته نه نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
OCFS ناشناخته ناشناخته آری ناشناخته ناشناخته نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته نه نه ناشناخته
OCFS۲ ناشناخته ناشناخته آری ناشناخته ناشناخته نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته نه نه ناشناخته
Reliance نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه آری نه آری
Reliance Nitro نه نه آری نه نه نه نه نه نه نه نه آری آری آری
XFS ناشناخته ناشناخته آری ناشناخته ناشناخته بخشی ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته نه نه ناشناخته
JFS ناشناخته ناشناخته آری ناشناخته ناشناخته نه ناشناخته ناشناخته آری ناشناخته آری نه نه ناشناخته
QFS ناشناخته ناشناخته via client software[۱۴۴] ناشناخته ناشناخته نه ناشناخته آری ناشناخته ناشناخته ناشناخته نه نه ناشناخته
BFS ناشناخته ناشناخته بخشی - read-only ناشناخته ناشناخته نه آری ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته نه نه ناشناخته
NSS ناشناخته ناشناخته with Novell OES2[نیازمند منبع] ناشناخته ناشناخته نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته نه نه ناشناخته
NWFS ناشناخته ناشناخته via ncpfs client software[۱۴۵] ناشناخته ناشناخته آری ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته نه نه ناشناخته
UDF بخشی read-only support of UDF 1.02 since Win98 and WinME آری[۱۴۶] آری آری since Mac OS ۹ آری آری ناشناخته آری ناشناخته ناشناخته ناشناخته آری ناشناخته ناشناخته
VxFS ناشناخته ناشناخته آری ناشناخته ناشناخته نه ناشناخته آری آری ناشناخته ناشناخته نه نه ناشناخته
Fossil نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
ZFS نه نه with FUSE[۱۴۷] ناشناخته نه[۱۴۸] آری نه آری نه نه نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته
IBM HFS نه نه نه نه نه نه نه نه نه آری نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته
IBM zFS نه نه نه نه نه نه نه نه نه آری نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته
IBM GPFS [۱۴۹] نه آری آری نه نه نه نه نه آری نه نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته
VMFS۲ ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
VMFS۳ ناشناخته ناشناخته بخشی read-only with vmfs[۱۵۰] ناشناخته ناشناخته نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
DECtape ناشناخته ناشناخته with AncientFS[۱۵۱] ناشناخته with AncientFS[۱۵۱] with AncientFS[۱۵۱] ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته نه نه ناشناخته
Level-D ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
RT-۱۱ ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته نه نه آری
ODS-۲ ناشناخته ناشناخته بخشی read-only with tool or kernel module[۱۵۲] ناشناخته ناشناخته نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
ODS-۵ ناشناخته ناشناخته بخشی read-only with kernel module[۱۵۲] ناشناخته ناشناخته نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته
LFS ناشناخته ناشناخته with logfs[۱۵۳] and others ناشناخته ناشناخته نه ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته ناشناخته نه نه ناشناخته
Btrfs نه نه آری نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ناشناخته
LTFS ناشناخته ناشناخته آری آری آری نه نه نه نه نه نه نه نه ناشناخته
File system Windows 9x ویندوز ان‌تی لینوکس مک اواس اواس ده فری‌بی‌اس‌دی بی اواس Solaris آی‌بی‌ام ای‌آی‌اکس z/OS اواس/۲ ویندوز سی‌ای ویندوز موبایل VxWorks

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

 1. IBM introduced JFS with the initial release of AIX Version 3.1 in 1990. This file system now called JFS1. The new JFS, ported from اواس/۲ to AIX and Linux, was first shipped in اواس/۲ Warp Server for e-Business in 1999. It was released as JFS2 on AIX 5L.
 2. "Polycenter File System — HELP", Tru64 Unix managers, ORNL, archived from the original on 9 March 2012, retrieved 17 April 2011.
 3. مایکروسافت first introduced FAT32 in ویندوز ۹۵ OSR2 (OEM Service Release 2) and then later in ویندوز ۹۸. NT-based Windows did not have any support for FAT32 up to Windows NT4; Windows 2000 was the first NT-based Windows OS that received the ability to work with it.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ Specifications for the Reliance file systems are available here[پیوند مرده].
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ These are the restrictions imposed by the on-disk directory entry structures themselves. Particular Installable File System drivers may place restrictions of their own on file and directory names; and particular and سیستم‌عاملs may also place restrictions of their own, across all filesystems. ام‌اس-داس، مایکروسافت ویندوز، and اواس/۲ disallow the کارکتر \ / : ? * " > < | and NUL in file and directory names across all filesystems. شبه یونیکس systems disallow the کارکتر / and NUL in file and directory names across all filesystems. خطای یادکرد: برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «note-25» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ ۶٫۴ For filesystems that have variable allocation unit (block/cluster) sizes, a range of size are given, indicating the maximum volume sizes for the minimum and the maximum possible allocation unit sizes of the filesystem (e.g. ۵۱۲ بایت and ۱۲۸ کیلوبایت for FAT — which is the cluster size range allowed by the on-disk data structures, although some Installable File System drivers and سیستم‌عاملs do not support cluster sizes larger than 32 کیلوبایت). خطای یادکرد: برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «note-4» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ "Maximum CP/M-80 2.2 volume size?", Google Groups http://groups.google.com/group/comp.os.cpm/browse_thread/thread/ac56a0ae9ed64fd1, retrieved 2009-10-09 {{citation}}: Missing or empty |title= (help); Unknown parameter |tiel= ignored (help)
 8. SFS file system[پیوند مرده]
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ ۹٫۳ ۹٫۴ ۹٫۵ ۹٫۶ ۹٫۷ ۹٫۸ Depends on whether the FAT12, FAT16, and FAT32 implementation has support for long filenames (LFNs). Where it does not, as in اواس/۲, ام‌اس-داس، ویندوز ۹۵, ویندوز ۹۸ in DOS-only mode and the Linux "msdos" driver, file names are limited to ۸٫۳ format of 8-bit کارکتر (space padded in both the basename and extension parts) and may not contain NUL (end-of-directory marker) or character 5 (replacement for character 229 which itself is used as deleted-file marker). Short names also do not normally contain lowercase letters. Also note that a few special names (CON, NUL, LPT1) should be avoided, as some operating systems (notably DOS and windows) effectively reserve them.
 10. ۱۰٫۰۰ ۱۰٫۰۱ ۱۰٫۰۲ ۱۰٫۰۳ ۱۰٫۰۴ ۱۰٫۰۵ ۱۰٫۰۶ ۱۰٫۰۷ ۱۰٫۰۸ ۱۰٫۰۹ ۱۰٫۱۰ ۱۰٫۱۱ ۱۰٫۱۲ ۱۰٫۱۳ ۱۰٫۱۴ ۱۰٫۱۵ ۱۰٫۱۶ ۱۰٫۱۷ ۱۰٫۱۸ ۱۰٫۱۹ ۱۰٫۲۰ ۱۰٫۲۱ ۱۰٫۲۲ ۱۰٫۲۳ ۱۰٫۲۴ ۱۰٫۲۵ ۱۰٫۲۶ ۱۰٫۲۷ ۱۰٫۲۸ ۱۰٫۲۹ In these filesystems the directory entries named «.» and «..» have special status. Directory entries with these names are not prohibited, and indeed exist as normal directory entries in the on-disk data structures. However, they are mandatory directory entries, with mandatory values, that are automatically created in each directory when it is created; and directories without them are considered corrupt.
 11. ۱۱٫۰۰ ۱۱٫۰۱ ۱۱٫۰۲ ۱۱٫۰۳ ۱۱٫۰۴ ۱۱٫۰۵ ۱۱٫۰۶ ۱۱٫۰۷ ۱۱٫۰۸ ۱۱٫۰۹ ۱۱٫۱۰ ۱۱٫۱۱ ۱۱٫۱۲ ۱۱٫۱۳ ۱۱٫۱۴ ۱۱٫۱۵ ۱۱٫۱۶ ۱۱٫۱۷ ۱۱٫۱۸ ۱۱٫۱۹ ۱۱٫۲۰ ۱۱٫۲۱ ۱۱٫۲۲ ۱۱٫۲۳ ۱۱٫۲۴ ۱۱٫۲۵ ۱۱٫۲۶ ۱۱٫۲۷ ۱۱٫۲۸ ۱۱٫۲۹ ۱۱٫۳۰ ۱۱٫۳۱ ۱۱٫۳۲ ۱۱٫۳۳ ۱۱٫۳۴ The on-disk structures have no inherent limit. Particular Installable File System drivers and سیستم‌عاملs may impose limits of their own, however. MS-DOS does not support full pathnames longer than 260 بایت for FAT12 and FAT16. Windows NT does not support full pathnames longer than ۳۲٬۷۶۷ بایت for NTFS. Most Windows programms will fail when full path exceeds 255 کارکتر (including Explorer and CMD.EXE). Linux has a pathname limit of ۴٬۰۹۶.
 12. See manual http://wwwlehre.dhbw-stuttgart.de/~helbig/os/v6/doc/V/fs.html بایگانی‌شده در ۴ مارس ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine
 13. The actual maximum was ۱٬۰۸۲٬۲۰۱٬۰۸۸ بایت، with 10 direct blocks, 1 singly-indirect block, 1 doubly-indirect block, and 1 triply-indirect block. The 4.0BSD and 4.1BSD versions, and the System V version, used ۱٬۰۲۴-byte blocks rather than 512-byte blocks, making the maximum ۴٬۳۱۱٬۸۱۲٬۶۰۸ بایت or approximately 4 گیگابایت.
 14. "کیلوبایت۹۵۵۷۰۴". ۲۰۰۹-۰۱-۲۷. Description of the exFAT file system driver update package [for 32-bit XP]
 15. "msdn TexFAT File Naming Limitations". ۲۰۰۹-۱۰-۱۴.
 16. While FAT32 partitions this large work fine once created, some software won't allow creation of FAT32 partitions larger than 32 گیگابایت. This includes, notoriously, the ویندوز اکس‌پی installation program and the Disk Management console in Windows 2000, XP, 2003 and Vista. Use Fdisk from a Windows ME Emergency Boot Disk to avoid. [۱]
 17. As اواس ده is a شبه یونیکس system, which supports : in file names, and which uses / as a pathname component separator, : in file names is represented on disk in HFS and HFS+ as /.
 18. The «.» and «..» directory entries in HPFS that are seen by applications programs are a partial fiction created by the Installable File System drivers. The on-disk data structure for a directory does not contain entries by those names, but instead contains a special "start" entry. Whilst on-disk directory entries by those names are not physically prohibited, they cannot be created in normal operation, and a directory containing such entries is corrupt.
 19. This is the limit of the on-disk structures. The HPFS Installable File System driver for اواس/۲ uses the top 5 bits of the volume sector nuمگابایتer for its own use, limiting the volume size that it can handle to 64 گیگابایت.
 20. ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ This is the limit of the on-disk structures. The NTFS driver for ویندوز ان‌تی limits the volume size that it can handle to 226 ترابایت and the file size to 16 ترابایت respectively.
 21. The Mac OS provides two sets of functions to retrieve file names from an HFS Plus volume, one of them returning the full Unicode names, the other shortened names fitting in the older 31 byte limit to accommodate older applications.
 22. HFS Plus mandates support for an escape sequence to allow arbitrary Unicode. Users of older software might see the escape sequences instead of the desired کارکتر.
 23. Docs, Apple, archived from the original on 17 March 2008, retrieved 17 April 2011.
 24. Docs, archived from the original on 5 June 2012, retrieved 17 April 2011.
 25. "Interviews/EricSandeen". FedoraProject. ۲۰۰۸-۰۶-۰۹. Retrieved 2009-10-09.
 26. ۲۶٫۰ ۲۶٫۱ Depends on kernel version and arch. For 2.4 kernels the max is 2 ترابایت. For 32-bit 2.6 kernels it is 16 ترابایت. For 64-bit 2.6 kernels it is 8 EB.
 27. ReiserFS has a theoretical maximum file size of 1 EB, but «page cache limits this to 8ترابایت on architectures with 32 bit int»[۲] بایگانی‌شده در ۲۴ اکتبر ۲۰۰۷ توسط Wayback Machine
 28. Note that the filename can be much longer XFS#Extended attributes
 29. ۲۹٫۰ ۲۹٫۱ XFS has a limitation under Linux 2.4 of 64 ترابایت file size, but Linux 2.4 only supports a maximum block size of 2 ترابایت. This limitation is not present under ایریکس.
 30. ۳۰٫۰ ۳۰٫۱ QFS allows files to exceed the size of disk when used with its integrated HSM, as only part of the file need reside on disk at any one time.
 31. Varies wildly according to block size and fragmentation of block allocation groups.
 32. ۳۲٫۰ ۳۲٫۱ NSS allows files to have multiple names, in separate namespaces.
 33. Some namespaces had lower name length limits. "LONG" had an 80-byte limit, "NWFS" ۸۰ بایت، "NFS" ۴۰ بایت and "DOS" imposed 8.3 filename.
 34. Maximum coمگابایتined filename/filetype length is 236 بایت؛ each component has an individual maximum length of 255 بایت.
 35. Maximum pathname length is ۴٬۰۹۶ بایت، but quoted limits on individual components add up to ۱٬۶۶۴ بایت.
 36. This restriction might be lifted in newer versions.
 37. ۳۷٫۰ ۳۷٫۱ ۳۷٫۲ ۳۷٫۳ ۳۷٫۴ File, file system, and memory size limits in Minix
 38. ۳۸٫۰ ۳۸٫۱ Maximum file size on a VMFS volume depends on the block size for that VMFS volume. The figures here are obtained by using the maximum block size.
 39. ISO ۹۶۶۰#Restrictions
 40. Through the use of multi-extents, a file can consist of multiple segments, each up to 4 گیگابایت in size. See ISO_9660
 41. Assuming the typical 2048 Byte sector size. The volume size is specified as a 32 bit value identifying the nuمگابایتer of sectors on the volume.
 42. «Joliet Specification». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۴ آوریل ۲۰۰۹. دریافت‌شده در ۱۷ آوریل ۲۰۱۱.
 43. LEAN file system
 44. در نسخه‌های بعد به طور گسترش پیاده‌سازی شد
 45. ۴۵٫۰ ۴۵٫۱ ۴۵٫۲ Some FAT implementations, such as in Linux, show file modification timestamp (mtime) in the metadata change timestamp (ctime) field. This timestamp is however, not updated on file metadata change.
 46. ۴۶٫۰ ۴۶٫۱ Particular Installable File System drivers and سیستم‌عاملs may not support extended attributes on FAT12 and FAT16. The OS/2 and Windows NT filesystem drivers for FAT12 and FAT16 support extended attributes (using a «EA DATA.  SF» pseudo-file to reserve the clusters allocated to them). Other filesystem drivers for other operating systems do not.
 47. The f-node contains a field for a user identifier. This is not used except by OS/2 Warp Server, however.
 48. NTFS لیست کنترل دسترسیs can express any access policy possible using simple POSIX file permissions (and far more), but use of a POSIX-like interface is not supported without an add-on such as Services for UNIX or سیگوین.
 49. As of Vista, NTFS has support for Mandatory Labels, which are used to enforce Mandatory Integrity Control. See [۳]
 50. As of 10.5 Leopard, Mac OS X has support for Mandatory Labels. See
 51. ۵۱٫۰ ۵۱٫۱ ۵۱٫۲ ۵۱٫۳ Access-control lists and MAC labels are layered on top of extended attributes.
 52. Some operating systems implemented extended attributes as a layer over UFS1 with a parallel backing file (e.g. , FreeBSD 4.x).
 53. ۵۳٫۰ ۵۳٫۱ ۵۳٫۲ ۵۳٫۳ ۵۳٫۴ ۵۳٫۵ ۵۳٫۶ ۵۳٫۷ ۵۳٫۸ ۵۳٫۹ Some Installable File System drivers and سیستم‌عاملs may not support extended attributes, access control lists or security labels on these filesystems. Linux kernels prior to 2.6.x may either be missing support for these altogether or require a patch.
 54. ext4 has group descriptor and journal checksums only
 55. Creation time is stored in the backing ext4 filesystem, but is not yet sent to clients.
 56. ۵۶٫۰ ۵۶٫۱ ۵۶٫۲ ۵۶٫۳ ۵۶٫۴ ۵۶٫۵ Not available with ext۳/۴, but will be available with ZFS OST/MDT backing filesystems.
 57. ۵۷٫۰ ۵۷٫۱ CRCs are employed for certain types of metadata.
 58. ۵۸٫۰ ۵۸٫۱ ۵۸٫۲ ۵۸٫۳ ۵۸٫۴ ۵۸٫۵ The local time, timezone/UTC offset, and date are derived from the time settings of the reference/single timesync source in the NDS tree.
 59. ۵۹٫۰ ۵۹٫۱ Novell calls this feature «multiple data streams». Published specifications say that NWFS allows for 16 attributes and 10 data streams, and NSS allows for unlimited quantities of both.
 60. ۶۰٫۰ ۶۰٫۱ Some file and directory metadata is stored on the NetWare server irrespective of whether Directory Services is installed or not, like date/time of creation, file size, purge status, etc; and some file and directory metadata is stored in NDS/eDirectory, like file/object permissions, ownership, etc.
 61. Record Management Services (RMS) attributes include record type and size, among many others.
 62. File permission in 9P are a variation of the traditional Unix permissions with some minor changes, eg. the suid bit is replaced by a new 'exclusive access' bit.
 63. MAC/Sensitivity labels are per filesystem. A label per file are not out of the question as a future compatible change but aren't part of any available version of ZFS.
 64. Solaris «extended attributes» are really full-blown alternate data streams, in both the Solaris UFS and ZFS. ZFS also has «system attributes» used for storing MS-DOS/NTFS compatible attributes for use by CIFS; as well as some attributes ported from FreeBSD
 65. ۶۵٫۰ ۶۵٫۱ Time the file was recorded on the volume always available; «File Creation Date and Time» available only if the file has an Extended Attribute block.
 66. ۶۶٫۰ ۶۶٫۱ Not applicable to file systems on a read-only medium.
 67. ۶۷٫۰ ۶۷٫۱ Available only if the file has an Extended Attribute block.
 68. Symlinks only visible to NFS clients. References and Off-Disk Pointers (ODPs) provide local equivalent.
 69. System V Release 4, and some other Unix systems, retrofitted symbolic links to their versions of the Version 7 Unix file system, although the original version didn't support them.
 70. ۷۰٫۰ ۷۰٫۱ ۷۰٫۲ "۶", Parted manual, GNU.
 71. Context based symlinks were supported in GFS, GFS2 only supports standard symlinks since the bind mount feature of the Linux VFS has made context based symlinks obsolete
 72. Optional journaling of data
 73. As of Windows Vista, NTFS fully supports soft links. See this Microsoft article on Vista kernel improvements. NTFS 5.0 (Windows 2000) and higher can create junctions, which allow any valid local directory (but not individual files) ("target" of junction) to be mapped to an NTFS version thereof ("source" = location of junction). The source directory must lie on an NTFS 5+ partition, but the target directory can lie on any valid local partition and needn't be NTFS. Junctions are implemented through reparse points, which allow the normal process of filename resolution to be extended in a flexible manner.
 74. ۷۴٫۰ ۷۴٫۱ NTFS stores everything, even the file data, as meta-data, so its log is closer to block journaling.
 75. While NTFS itself supports case sensitivity, the Win32 environment subsystem cannot create files whose names differ only by case for compatibility reasons. When a file is opened for writing, if there is any existing file whose name is a case-insensitive match for the new file, the existing file is truncated and opened for writing instead of a new file with a different name being created. Other subsystems like e. g. Services for Unix, that operate directly above the kernel and not on top of Win32 can have case-sensitivity.
 76. NTFS does not internally support snapshots, but in conjunction with the Volume Shadow Copy Service can maintain persistent block differential volume snapshots.
 77. How to Shrink and Extend NTFS Volumes in Windows Vista
 78. Mac OS System 7 introduced the 'alias', analogous to the POSIX symbolic link but with some notable differences. Not only could they cross file systems but they could point to entirely different file servers, and recorded enough information to allow the remote file system to be mounted on demand. It had its own API that application software had to use to gain their benefits-- this is the opposite approach from POSIX which introduced specific APIs to avoid the symbolic link nature of the link. The Finder displayed their file names in an italic font (at least in Roman scripts), but otherwise they behaved identically to their referent.
 79. Hard Links on HFS+
 80. Metadata-only journaling was introduced in the Mac OS 10.2.2 HFS Plus driver; journaling is enabled by default on Mac OS 10.3 and later.
 81. Although often believed to be case sensitive, HFS Plus normally is not. The typical default installation is case-preserving only. From Mac OS 10.3 on the command newfs_hfs -s will create a case-sensitive new file system. HFS Plus version 5 optionally supports case-sensitivity. However, since case-sensitivity is fundamentally different from case-insensitivity, a new signature was required so existing HFS Plus utilities would not see case-sensitivity as a file system error that needed to be corrected. Since the new signature is 'HX', it is often believed this is a new filesystem instead of a simply an upgraded version of HFS Plus. See Apple's File System Comparisons بایگانی‌شده در ۴ ژانویه ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine (which hasn't been updated to discuss HFSX) and Technical Note TN1150: HFS Plus Volume Format (which provides a very technical overview of HFS Plus and HFSX).
 82. Mac OS Tiger (10.4) and late versions of Panther (10.3) provide file change logging (it's a feature of the file system software, not of the volume format, actually). See fslogger بایگانی‌شده در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸ توسط Wayback Machine.
 83. HFS+ does not actually encrypt files: to implement FileVault, OS X creates an HFS+ filesystem in a sparse, encrypted disk image that is automatically mounted over the home directory when the user logs in.
 84. «Write Ahead Physical Block Logging» in نت‌بی‌اس‌دی، provides metadata journaling and consistency as an alternative to softdep.
 85. «Soft dependencies» (softdep) in نت‌بی‌اس‌دی، called «soft updates» in فری‌بی‌اس‌دی provide meta-data consistency at all times without double writes (journaling).
 86. Block level journals can be added by using gjournal module in FreeBSD.
 87. ۸۷٫۰ ۸۷٫۱ ۸۷٫۲ ۸۷٫۳ UDF, LFS, and NILFS are log-structured file systems and behave as if the entire file system were a journal.
 88. Linux kernel versions 2.6.12 and newer.
 89. ۸۹٫۰ ۸۹٫۱ Offline growing/shrinking as well as online growing: "Linux man page for resize2fs(8) (from e2fsprogs ۱٫۴۱٫۹)".
 90. ۹۰٫۰ ۹۰٫۱ ۹۰٫۲ Off by default.
 91. Can be shrunk online by migrating files off an OST and removing the OST, or offline with ext۳/۴ backing filesystems by shrinking the OST filesystem
 92. Full block journaling for ReiserFS was not added to Linux 2.6.8 for obvious reasons.
 93. ۹۳٫۰ ۹۳٫۱ Reiser4 supports transparent compression and encryption with the cryptcompress plugin which is the default file handler in version 4.1.
 94. ۹۴٫۰ ۹۴٫۱ File system implements reliability via atomic transactions.
 95. Optionally no on IRIX.
 96. Particular Installable File System drivers and سیستم‌عاملs may not support case sensitivity for JFS. OS/2 does not, and Linux has a mount option for disabling case sensitivity.
 97. «Linux.com :: Resizing and defragmenting Linux filesystems». بایگانی‌شده از اصلی در ۲ فوریه ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۱۷ آوریل ۲۰۱۱.
 98. ۹۸٫۰ ۹۸٫۱ ۹۸٫۲ ۹۸٫۳ Case-sensitivity/Preservation depends on client. Windows, DOS, and OS/2 clients don't see/keep case differences, whereas clients accessing via NFS or AFP may.
 99. ۹۹٫۰ ۹۹٫۱ The file change logs, last entry change timestamps, and other filesystem metadata, are all part of the extensive suite of auditing capabilities built into NDS/eDirectory called NSure Audit. (Filesystem Events tracked by NSure)
 100. ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۱ Available only in the "NFS" namespace.
 101. Limited capability. Volumes can span physical disks (volume segment)
 102. ۱۰۲٫۰ ۱۰۲٫۱ These are referred to as "aliases".
 103. VxFS provides an optional feature called «Storage Checkpoints» which allows for advanced file system snapshots.
 104. When used with venti.
 105. ۱۰۵٫۰ ۱۰۵٫۱ ZFS is a transactional filesystem using copy-on-write semantics, guaranteeing an always-consistent on-disk state without the use of a traditional journal. However, it does also implement an intent log to provide better performance when synchronous writes are requested.
 106. "How to resize ZFS".
 107. McPherson, Amanda (۲۰۰۹-۰۶-۲۲), A Conversation with Chris Mason on BTRfs: the next generation file system for Linux, Linux Foundation, archived from the original on 7 March 2016, retrieved 2009-09-01
 108. ۱۰۸٫۰ ۱۰۸٫۱ Variable block size refers to systems which support different block sizes on a per-file basis. (This is similar to extents but a slightly different implementational choice.) The current implementation in UFS2 is read-only.
 109. ۱۰۹٫۰ ۱۰۹٫۱ DoubleSpace in DOS 6, and DriveSpace in ویندوز ۹۵ and ویندوز ۹۸ were فشرده‌سازی داده‌های صوتی schemes for FAT, but are no longer supported by Microsoft.
 110. Only for "stuffed" inodes
 111. ۱۱۱٫۰ ۱۱۱٫۱ ۱۱۱٫۲ ۱۱۱٫۳ Other block:fragment size ratios supported; 8:1 is typical and recommended by most implementations.
 112. ۱۱۲٫۰ ۱۱۲٫۱ ۱۱۲٫۲ Fragments were planned, but never actually implemented on ext2 and ext3.
 113. e2compr, a set of patches providing block-based compression for ext2, has been available since 1997, but has never been merged into the mainline Linux kernel.
 114. In "extents" mode.
 115. "AIX documentation: JFS data compression". IBM. Archived from the original on 18 April 2020. Retrieved 17 April 2011.
 116. Each possible size (in sectors) of file tail has a corresponding suballocation block chain in which all the tails of that size are stored. The overhead of managing suballocation block chains is usually less than the amount of block overhead saved by being able to increase the block size but the process is less efficient if there is not much free disk space.
 117. Depends on UDF implementation.
 118. When enabled, ZFS's logical-block based compression behaves much like tail-packing for the last block of a file.
 119. ۱۱۹٫۰ ۱۱۹٫۱ ۱۱۹٫۲ Files, Databases, and Persistent Storage. MSDN.
 120. ۱۲۰٫۰ ۱۲۰٫۱ ۱۲۰٫۲ Via dosFs.
 121. «OS/2 and eComstation FAT32 Driver». بایگانی‌شده از اصلی در ۴ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰.
 122. «NTFS for Windows 98». بایگانی‌شده از اصلی در ۴ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۷ آوریل ۲۰۱۱.
 123. «OS/2 NTFS Driver». بایگانی‌شده از اصلی در ۷ اوت ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰.
 124. Tuxera NTFS for Windows CE. See article and announcement بایگانی‌شده در ۲۲ مه ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine.
 125. ۱۲۵٫۰ ۱۲۵٫۱ ۱۲۵٫۲ ۱۲۵٫۳ «Sharing Disks - Windows Products». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۱۷ آوریل ۲۰۱۱.
 126. hfsutils at FreshPorts
 127. hfs at FreshPorts
 128. «OS/2 HFS Driver». بایگانی‌شده از اصلی در ۴ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰.
 129. «Catacombae HFSExplorer». بایگانی‌شده از اصلی در ۲ فوریه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۷ آوریل ۲۰۱۱.
 130. «DOS/Win 9x HPFS Driver». بایگانی‌شده از اصلی در ۴ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰.
 131. «Win NT 4.0 HPFS Driver». بایگانی‌شده از اصلی در ۴ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰.
 132. "How to mount FFS partition under Linux - NetBSD Wiki". Wiki.netbsd.se. Archived from the original on 19 March 2008. Retrieved 2009-10-09.
 133. ۱۳۳٫۰ ۱۳۳٫۱ Ext2 IFS for Windows provides kernel level read/write access to Ext2 and Ext3 volumes in Windows NT4, 2000, XP and Vista.[۴]
 134. ۱۳۴٫۰ ۱۳۴٫۱ Ext2Fsd is an open source linux ext2/ext3 file system driver for Windows systems (NT/2K/XP/VISTA, X۸۶/AMD64).[۵]
 135. ۱۳۵٫۰ ۱۳۵٫۱ Ext2fsx is the first and old implementation of the Ext2 (Linux) filesystem for Mac OS X.[۶]
 136. ۱۳۶٫۰ ۱۳۶٫۱ ۱۳۶٫۲ Fuse-ext2 is a multi OS FUSE module to mount ext2 and ext3 file system devices and/or images with read write support.[۷]
 137. ۱۳۷٫۰ ۱۳۷٫۱ Paragon ExtFS for Mac a low-level file system driver was specially developed to bridge file system incompatibility between Linux and Mac by providing full read/-write access to the Ext2 and Ext3 file systems under Mac OS X.[۸]
 138. «OS/2 ext2 Driver». بایگانی‌شده از اصلی در ۴ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰.
 139. ۱۳۹٫۰ ۱۳۹٫۱ ۱۳۹٫۲ ۱۳۹٫۳ ۱۳۹٫۴ ۱۳۹٫۵ See Total Commander, which supports accessing ext2, ext3, and ReiserFS from Windows, Windows CE, and Windows Mobile.
 140. Ext2Read
 141. «Windows Native Client». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۴ مارس ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۱۷ آوریل ۲۰۱۱.
 142. Main Page
 143. «FAQ - OS Support». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۱۷ آوریل ۲۰۱۱.
 144. «Using SAM-QFS on Linux Clients». بایگانی‌شده از اصلی در ۲ اکتبر ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۱۷ آوریل ۲۰۱۱.
 145. ncpfs
 146. "Understanding the difference between the Live File System and Mastered disc formats". Which CD or DVD format should I use?. Microsoft. Retrieved 2008-11-22.
 147. «ZFS on FUSE». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ مه ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۷ آوریل ۲۰۱۱.
 148. Apple Shuts Down Mac OS X ZFS Project
 149. IBM General Parallel File System
 150. vmfs
 151. ۱۵۱٫۰ ۱۵۱٫۱ ۱۵۱٫۲ «AncientFS». بایگانی‌شده از اصلی در ۲ فوریه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۱۷ آوریل ۲۰۱۱.
 152. ۱۵۲٫۰ ۱۵۲٫۱ VMS2Linux
 153. logfs

پیوند به بیرونویرایش