مقداردهی ابتدایی (رایانه)

(تغییرمسیر از مقدار دهی اولیه)

مقداردهی ابتدایی (انگلیسی: Initialization‎) به فرایند تخصیص مقادیر اولیه به متغیرها و ساختارهای داده‌ها در زبان برنامه‌سازی گفته می‌شود.

منابعویرایش