مقدسی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مقدسی نام خانوادگی چندین نفر و چندین آبادی می‌باشد:

آبادی‌ها و مکان‌های جغرافیایی ویرایش