مقدمه بر تاریخ علم

کتاب مقدمه بر تاریخ علم، شرح پیشرفت علم و اندیشهٔ علمی، در طی ۲۳۰۰ سال (از سدهٔ ۹ پیش از میلاد تا سدهٔ ۱۴ میلادی) است.

مقدمه بر تاریخ علم
نویسنده(ها)جرج سارتن
برگرداننده(ها)غلامحسین صدری‌افشار
کشورایالات متحده آمریکا
زبانانگلیسی
مجموعهدر ۳ جلد
موضوع(ها)تاریخ علم
ناشرانتشارات علمی و فرهنگی
تاریخ نشر
۱۹۴۹ (جلد سوم)
تاریخ نشر فارسی: ۱۳۸۸
گونه رسانهکتاب

جلد اول کتاب در متن اصلی، شامل بیست قرن است (از سدهٔ ۹ پیش از میلاد تا سدهٔ ۱۱ میلادی)

جلد دوم شامل دو قرن است (در دو بخش: بخش اول شامل سدهٔ ۱۲ و بخش دوم شامل سدهٔ ۱۳ میلادی)

جلد سوم شامل تنها یک قرن است (در دو بخش: بخش اول شامل نیمهٔ اول سدهٔ ۱۴ میلادی و بخش دوم شامل نیمهٔ دوم آن)

منابع

  • سارتن، جرج. مقدمه بر تاریخ علم. ترجمهٔ غلامحسین صدری‌افشار. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.