مقر حکومت یا مرکز حکومت به ساختمان، مجتمع، منطقه یا شهری گفته می‌شود که بیشتر سران حکومت و دفاتر دولتی در آن مستقر است و فرمانهای دولت از آنجا صادر می‌شود.[۱]

معمولاً محل استقرار دولت مرکزی در پایتخت هر کشور است. برای مثال شهرهایی مانند تهران، سئول، توکیو، آنکارا و لندن هم پایتخت و هم محل استقرار دولتهای ملی کشورهای متبوعه هستند. در کشورهای دارای چند پایتخت احتمال جدا بودن مقر دولت از پایتخت بیشتر است.

کشورهای با مقر دولت متفاوت از پایتخت ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Comfort, N. (1993) Brewer's Politics. A phrase and fable dictionary. London: Cassell.