باز کردن منو اصلی
مقیاس لگاریتمی مقایسه مقادیر در بازه‌های بزرگ را آسان می‌سازد؛ مانند این نقشه که تلفات زمین‌لرزه ۲۰۰۴ اقیانوس هند را بر پایه کشور نشان می‌دهد.

مقیاس لگاریتمی (انگلیسی: Logarithmic scale) یک مقیاس غیرخطی است و زمانی به‌کار می‌رود که بازه بزرگی از کمیت‌ها وجود دارد. مقیاس بزرگی ریشتر، بلندی صدا، شدت نور و مقیاس پی‌اچ نمونه‌های رایج کاربرد مقیاس لگاریتمی هستند.

این مقیاس بر خلاف یک مقیاس خطی استاندارد، بر پایه مرتبه بزرگی است، بنابراین مقادیری توسط هر علامت هم‌فاصله در مقیاس لگاریتمی نشان داده می‌شود، مقدار علامت پیشین است که با یک مقدار ثابت چند برابر شده‌است.

مقیاس‌های لگاریتمی در خط‌کش محاسبه نیز به منظور ضرب یا تقسیم اعداد با افزودن یا کم‌کردن مقادیر طول بر روی مقیاس به‌کار می‌روند.

دو مقیاس لگاریتمی در یک خط‌کش محاسبه

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش