خصوصیات ملائکه

ویرایش

ملائکه جمع ملک می باشد وحروف اصلی آن ألک از باب ضرب یضرب أَلَکَ یَأْلِکُ ألکًا و ألوکًا بمعنى رسالت است.موجوداتی شریف و باکرامت‌اند که همواره در تسبیح و تقدیس پروردگارند. به اعتقاد مسلمانان فرشتگان از عقل و شعور برخوردارند و بندگان گرامی خداوندند. وظیفه فرشتگان- پس از عبادت- وساطت میان پروردگار و جهان هستی است. آنان فرمان خداوند درباره جهان را جاری می‌کنند.[۱]

فهرست فرشتگان

فرشته‌ها در اسلام(جبروت)

فرشته‌ها در مسیحیت

فرشته‌ها در یهودیت

فرشتگان مقرب

فرشته‌های افسانه‌ای

  1. https://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%A2%D9%A7