باز کردن منو اصلی

ملک‌الشعرا

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

مَلِک‌الشّعرا یا مَلِک‌الشّعراء عنوانی است که در برخی از کشورها رسماً از سوی حکومت به کسی داده می‌شود تا برای مناسبت‌های ملی و کشوری و حکومتی شعر بسراید. در دوران معاصر ایران، این لقب به محمدتقی بهار داده شد؛ به‌طوری‌که وقتی به‌طور مطلق «مَلِک‌الشعرا» گفته می‌شود، مقصود اوست. حتی غالباً از او با عنوان «مَلِک‌الشعرا بهار» یاد می‌شود.