ممالک سوری-هیتی

ممالک سوری-هیتی، قلمروهایی بودند که با زبان لوویان تکلم می‌کرده‌اند و در سوریه عصر آهن، پس از سرنگونی امپراتوری هیتی سر بر‌آوردند و تا اشغال شدن به دست کیمریان بر پا بودند (۱۸۰۰ پیش از میلاد-۷۰۰ پیش از میلاد). این لغت را بیشتر برای این گونه شاهزاده-نشین‌های سوریه به کار می‌برند، اما در اصطلاح بر هر آنچه از بقایای هیتی‌ها در آسیای کوچک سر برآورد نیز گذارده می‌شود؛ همانند، موشکی، تابال، و لیدیا.

ممالک سوری-هیتی ۹ تا ۷ سده پیش از میلاد مسیح
خاور نزدیک باستان
Portal:Ancient Near East
مناطق و ایالات
میان‌رودانسومریاناکدآشوریهتمدن بابلامپراتوری آشوری نوامپراتوری بابل نو

مصرمصر باستان
ایرانشاهنشاهی هخامنشیایلام (تمدن)ماد
آناتولیهیتی‌هاهوری‌هاممالک سوری-هیتیاورارتو
شام (سرزمین)تاریخ قوم اسرائیلفنیقی‌ها

دوره‌های باستان‌شناسی
گاه‌شناسیعصر برنزفروپاشی عصر برنزعصر آهن
زبان‌ها
زبان اکدیزبان آرامیآشورشناسیخط میخیزبان عیلامیعبری توراتیزبان هیتیزبان هوریزبان فنیقیزبان سومریزبان اورارتویی
ادبیات
ادبیات اکدیمتون هیتیادبیات سومری
اسطوره شناسی
اساطیر بابلیاساطیر هیتیاساطیر بین‌النهریناساطیر مصر
مباحث دیگر
قانون آشورینجوم بابلیقانون بابلیریاضیات بابلیانقانون به خط میخی

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش