مناره‌های دردشت/ سلطان بخت آقا

دو مناردردشت 02.jpg

مناره‌های سلطان بخت آقا یا مناره‌های دردشت که به دو مناره دردشت نیز مشهور است از بناهای تاریخی شهر اصفهان و دوره ایلخانیان است که در محله پا منار اصفهان،واقع در خیابان ابن سینا قرار دارد. در این مکان مقبره سلطان بخت آقا همسر شاه محمود مظفری قرار دارد.