فهرست مناطق ایالات متحده آمریکا

از نظر جغرافیایی و فرهنگی، ایالات متحده آمریکا را می‌توان به مناطق مختلفی دسته‌بندی کرد. برخی ایالات با اینحال از نظر فرهنگی جزو یک دسته هستند، و از نظر جغرافیایی از دسته دیگری محسوب می‌گردند. بسیاری از ایالات نیز به دلیل موقعیت خاصی که دارند به‌طور مشترک و عضو بیش از یک گروه هستند. اما به‌طور کلی می‌توان ایالات آمریکا را از نظر فرهنگی و تاریخی و شباهت‌های عمومی به دسته‌های زیر دسته‌بندی کرد:

از نظر اوقات زمانی ایالات متحده به هفت منطقه زمانی تقسیم می‌شود.

مناطق فراایالتی ویرایش

مناطق رسمی ایالات متحده آمریکا ویرایش

بسیاری از مناطق در آمریکا به وسیلهٔ قانون یا مقررات حکومت فدرال تعریف شده‌اند.

 
مناطق و بخش‌های سرشماری آمریکا

مناطق و بخش‌های تعیین شده به وسیله اداره سرشماری ویرایش

مناطق زمانی ویرایش

 
مناطق زمانی آمریکا

مناطق چندایالته غیررسمی آمریکا ویرایش

کمربندها ویرایش

مناطق کلانشهری فراایالتی ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش