مناطق تاریخی لیتوانی

لیتوانی دارای پنج منطقه می‌باشد که سابقه تاریخی در این کشور دارد و به عنوان واحدهای سیاسی و اداری این کشور محسوب نمی‌شوند.

مناطقویرایش

منابعویرایش