منبع جریان (به انگلیسی: Current source) یک مدار الکتریکی است که مستقل از ولتاژ در دو سر خود یک جریان الکتریکی را جذب کرده یا تحویل می‌دهد.

شکل ۱: یک منبع جریان ایده‌آل I که مقاومت R را تغذیه کرده و باعث به‌وجود آمدن ولتاژ V را در دو سر می‌گردد.

منبع جریان دوگان (یا همزاد) منبع ولتاژ است. اصطلاح منبع جریان ثابت یا سینک (به انگلیسی: Sink) در بعضی موارد به منابعی گفته می‌شود که توسط یک منبع ولتاژ منفی تغذیه می‌شوند. شکل ۱ یک منبع جریان ایده‌آل را نشان می‌دهد که یک بار مقاومتی را تغذیه می‌کند. دو نوع منبع جریان وجود دارد: منبع جریان مستقل (یا سینک) که جریانی ثابت را تحویل می‌دهد و منبع جریان وابسته که جریانی را متناسب با ولتاژ یا جریانی عنصر یا بخشی دیگر از مدار تحویل می‌دهد.

منابع ویرایش