منشور آتن

منشور آتن (به انگلیسی: Athens Charter) نام منشوری است که نتایج کلی گردهمایی پنجمین کنگرهٔ جهانی معماران مدرن با تجدید نظر در ۱۹۱۴ با نام مستعار و در ۱۹۴۳ به چاپ رسید.

طراحی برازیلیا – متاثر از منشور آتن

در چهارمین کنگره جهانی معماران مدرن به سال ۱۹۳۳ که در طول سفر بین مارسی و آتن در کشتی پاتریس دو برگزار شد، سازمان سیام رسیدگی به ۳۳ شهر مهم را بر عهده گرفت و در نتیجه کنگرهٔ پنجم، برنامه‌ریزی شد که به موضوع شهر عملکردی مربوط می‌شد (که دو سال پیش در گردهم‌آیی برلین تعریف شده بود) و به‌طور کلی اصول آن گردهمایی بر مبنای عقاید لوکوربوزیه تدوین شد که نتایج کلی آن گردهمایی با تجدید نظر در ۱۹۱۴ با نام مستعار و در ۱۹۴۳ به عنوان کتاب منشور آتن به چاپ رسید.

اصول کلی آن، شامل توزیع و تنظیم چهار عملکردی شهر بود (اسکان، کار، اوقات فراغت و ترافیک) که مدرنیسم طراحی شهری را در یک فرمول ساده و موجز قابل درک و بحث‌انگیز تشریح می‌نمود.

ترجمه به فارسیویرایش

این کتاب را منصور فلامکی به فارسی ترجمه و نشر فضا منتشر کرده‌است.

منابعویرایش

  • دانشنامهٔ معماری قرن بیستم (ترجمهٔ ضیاءالدین جاوید)