منطقه‌های برزیل

منطقه‌های برزیل (انگلیسی: Regions of Brazil) یکی از تقسیمات کشوری برزیل است که شامل پنج منطقه می‌شود.

منطقه‌ها ویرایش


نام
جمعیت
(۲۰۰۹)

بزرگترین شهر

تعداد ایالت
منطقه شمال برزیل ۱۵٫۸میلیون مانائوس ۷
منطقه شمال شرقی برزیل ۵۳٫۵ میلیون سالوادور ۹
منطقه مرکز-غرب برزیل ۱۳٫۶ میلیون برازیلیا ۳ + ناحیه فدرال
منطقه جنوب شرقی برزیل ۸۰٫۷ میلیون سائو پائولو ۴
منطقه جنوب برزیل ۲۷٫۳ میلیون کوریتیبا ۳

منابع ویرایش