منطق سه‌ارزشی

نوعی از منطق چند-ارزشی

در منطق، منطق سه ارزشی یکی از منطق‌های چندارزشی است؛ که دارای سه ارزش درست، نادرست و نامشخص است. منطق سه ارزشی دارای حوزه‌های متفاوتی می‌باشد. از متداول‌ترین حوزه‌های منطق چند ارزشی لوکاسیه‌ویچ[۱] و کلینی[۲] معروف شده‌اند. از این میان حوزه کلینی با توجه به سمبلیک و تعاریف مناسبی که برای عملگرهای پایه دارد، در دنیای علوم کامپیوتر بسیار شناخته شده و مورد قبول است.

منطق کلینیویرایش

در پایین جدول ارزش منطق کلینی را می‌بینید:

A AND B B
درست نامشخص نادرست
A درست درست نامشخص نادرست
نامشخص نامشخص نامشخص نادرست
نادرست نادرست نادرست نادرست
A OR B B
درست نامشخص نادرست
A درست درست درست درست
نامشخص درست نامشخص نامشخص
نادرست درست نامشخص نادرست
A NOT A
درست نادرست
نامشخص نامشخص
نادرست درست

مفهوم مواد برای منطق کلینی را می‌توان به صورت زیر نوشت:

  جدول ارزش آن:

A B B
درست نامشخص نادرست
A درست درست نامشخص نادرست
نامشخص درست نامشخص نامشخص
نادرست درست درست درست

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. J. Łukasiewicz, “O logice trójwartościowej,” (in Polish), Ruch filozoficzny 5:170–171. English translation: On three-valued logic, in L. Borkowski (ed.), “Selected works by Jan Łukasiewicz,” North–Holland, Amsterdam, 1970, pp. 87–88.
  2. S. C. Kleene, "Introduction to Metamathematics," Amsterdam, The Netherlands: North-Holland, 1952, pp. 332–340.