منهاج السنة النبویة

منهاج السنة النبویة اثری از ابن تیمیه در نقض کلام شیعه و قدریه است. او این کتاب را در رد کتاب منهاج الکرامة اثر علامه حلی نوشت. ذهبی آن را خلاصه کرد و المنتقی من منهاج الاعتدال فی نقض کلام أهل الرفض والاعتزال نامید که به‌اختصار المنتقی من منهاج الاعتدال نامیده می‌شود. بر این کتاب ردیه‌هایی نوشته شده‌است مانند: منهاج الشریعة رداً علی منهاج السنة اثر محمدمهدی کشوان قزوینی، إکمال المنّة فی نقض منهاج السنة اثر سراج‌الدین هندی، الإمامة الکبری والخلافة العظمی اثر محمدحسن آقامیر قزوینی، منهاج السنّة المحمّدیّة اثر عبدالرحمن عقیلی.

منابعویرایش