منوچهر صبوری کاشانی

مترجم ایرانی
(تغییرمسیر از منوچهر صبوری)

منوچهر صبوری کاشانی (۱۳۱۴ در بجنورد- ۲۵ مهر ۱۳۹۶ در تهران) استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و مترجم کتاب‌های جامعه‌شناسی بود.

آثارویرایش

 • جامعه و سیاست: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی، مایکل راش، منوچهر صبوری (مترجم)، تهران: انتشارات سمت
 • جامعه‌شناسی سیاسی، منوچهر صبوری، تهران: انتشارات سخن، ۱۳۸۱
 • بنیادهای نظریه اجتماعی، جیمز سمیوئل کلمن، منوچهر صبوری (مترجم)، تهران: نشر نی، ۱۳۸۶
 • بررسی مسائل اجتماعی ایران (رشته علوم اجتماعی)، گروه مؤلفان، تهران: دانشگاه پیام نور
 • نظام‌های سلطانی، منوچهر صبوری، تهران: انتشارات شیرازه، ۱۳۸۰
 • فساد و دولت: علت‌ها، پیامدها و اصلاح، سوزان رزآکرمن، منوچهر صبوری (مترجم)، تهران: پردیس دانش، ۱۳۸۵
 • جامعه‌شناسی، آنتونی گیدنز، منوچهر صبوری کاشانی (مترجم)، تهران: نشر نی، ۱۳۷۶
 • ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی، جوئل شارون، منوچهر صبوری کاشانی (مترجم)، تهران: نشر نی
 • سیاست، جامعه‌شناسی و نظریه اجتماعی، آنتونی گیدنز، منوچهر صبوری کاشانی (مترجم)، تهران: نشر نی
 • اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی، پیتر کیویستو، منوچهر صبوری کاشانی (مترجم)، تهران: نشر نی
 • راه سوم: بازسازی سوسیال دموکراسی، آنتونی گیدنز، منوچهر صبوری کاشانی (مترجم)، تهران: شیرازه، ۱۳۸۶
 • جامعه‌شناسی سازمان‌ها، منوچهر صبوری کاشانی، تهران: نشر شب تاب ،۱۳۷۴

منابعویرایش