مهد علیا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از مهدعلیا)

مهد علیا لقب ملک‌جهان خانم مادر ناصرالدین شاه قاجار است.

مهد علیا همچنین ممکن است اشاره به یکی از اشخاص زیر باشد:

تیموریانویرایش

ترکمانانویرایش

صفویانویرایش

زندیانویرایش

قاجاریانویرایش