باز کردن منو اصلی

مهد علیا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مهد علیا لقب ملک‌جهان خانم مادر ناصرالدین شاه قاجار است.

مهد علیا همچنین ممکن است اشاره به یکی از اشخاص زیر باشد:

تیموریانویرایش

صفویانویرایش

زندیانویرایش

قاجاریانویرایش