مهروان نام شهری بود که پیش از این در طبرستان وجود داشت. این شهر در شرق ساری و در نزدیکی نکای کنونی بوده‌است. از مهروان در ده فرسخی ساری و دارای مسجد و پادگانی هزار نفری یاد کرده‌اند که رودی به نام خود دارد که عوام آن را «مهربان رود» گویند.

منابعویرایش

  • اسلامی، حسین. مازندران در تاریخ. ج.یک. ساری: شلفین، ۱۳۹۰. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۰-۱۷۸-۹. صفحه ۱۶۴.