مهندسی ایمنی

مهندسی ایمنی (انگلیسی: Safety engineering) از رشته‌های مهندسی و زیرشاخه ای از مهندسی شیمی است که اطمینان می‌دهد، سیستم‌های مهندسی سطح قابل قبولی از ایمنی را ارائه می‌دهند.

ایمنی H.S.E و بهداشت روانی در محیط کار :

یکی از مهمترین موضوعات برای مدیران ارشد در سازمانها و وزارتخانه ها، شرکت ها و کارخانه ها، کاهش آمار حوادث صنعتی و افزایش راندمان کاری پرسنل، انگیزش شغلی، بهره وری، افزایش تولید و سرعت انجام کار و ... است، که با استفاده و استقرار سیستم مدیریت ایمنی- بهداشت - محیط زیست یا H.S.E که از رشته های مختلف از جمله بهداشت حرفه ای، محیط ، روانشناسی صنعتی و سازمانی، ایمنی صنعتی، محیط زیست و ... در تمامی مراکز شغلی به وسیله تدوین دستورالعمل ها و روش های اجرایی، ارزیابی ریسکها در ابعاد بهداشت جسمانی و روانی، ایمنی و محیط زیست تشکیل شده، انجام می گردد. این کارشناسان در نتیجه عملکرد و خدماتشان ریسکهای مربوطه برای سازمان را مدیریت و کاهش می دهند، اما یکی از بیشترین دلایل وقوع حوادث شغلی بر اساس آمارها و گزارش آنالیز علل وقوع حوادث، خطای نیروی انسانی است از این رو بررسی و ارزیابی ریسکهای روانی مربوط به خطای انسانی پرسنل و نیروی انسانی در سیستم مدیریت H.S.E.M.S بر عهده روانشناسان صنعتی و سازمانی می باشد. کارگر، مهندس و هر فردی که در محیط کاری قرار دارد هر چقدر هم آموزش دیده باشد و تجربه کاری نیز داشته باشد، باید از نظر جسمانی و روانشناختی در وضعیت سالمی باشد، از طرفی استرس شغلی و فرسودگی شغلی اش نیز شناسایی و کنترل شده باشد تا با داشتن توجه و تمرکز باعث وقوع حوادث نشود، این ارزیابی ریسکهای روانشناختی و انجام اقدامات پیشگیرانه از وظایف روانشناسان صنعتی و سازمانی شاغل در ادارات و واحد های HSE می باشد. کارشناسان ایمنی و بهداشت روانی در کنار یکدیگر و با کار تیمی، با همکاری هم سازمان را برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و بهبود مستمر یاری می دهند. همان طور که ذکر گردید سیستم مدیریت ایمنی- بهداشت و محیط زیست، قسمت بهداشت شامل بهداشت محیط، بهداشت جسم و بهداشت روان است، و این سیستم مدیریتی بین رشته ای با بهره گیری از خدمات فارغ التحصیلان و کارشناسان این رشته ها سطح ریسک های بهداشتی و خطرات ایمنی و بحران های زیست محیطی را شناسایی، مدیریت، پیشگیری و کاهش می دهند. در حال حاضر این الگو و چارت سازمانی در شرکت های اصلی و فرعی زیر مجموعه وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی و هواپیمایی، وزارت صنایع، شرکتهای خصوصی موفق در حال گسترش می باشد، از آنجا که رقابت در محیط های یازرگانی برای کسب بازار فروش و ارائه خدمات، افزایش تولید و رواندمان نیروی انسانی، با توجه به بحران های اقتصادی بسیار بالاست، از این رو نقش حفظ یهداشت روانی کارکنان برای افزایش عملکردشان، کاهش آمار حوادث و مشکلات بهداشتی و بیماری در نهایت کاهش هزینه ها و روزهای از دست رفته، برای مدیران تصمیم گیرنده بسیار مهم است.

جستارهای وابسته

منابع