مهندسی کشاورزی

مهندسی کشاورزی (به انگلیسی: Agricultural engineering) مجموعهٔ علوم در ارتباط با کشاورزی می‌باشد. در واقع عبارت است از تلفیق فناوری علوم مهندسی و تولید و پرورش کشاورزی می‌باشد. مهندسی کشاروزی ترکیبی از رشته‌های زیست شناسی گیاهی (گیاه‌شناسی) زیست‌شناسی جانوری، مکانیک، عمران، برق، هواشناسی و مواد شیمیایی می‌باشد و از دانش و اصول مهندسی کشاورزی برای ساخت ماشین‌آلات کاربردی در این زمینه استفاده شده‌است.

رشته‌های مهندسی کشاورزیویرایش

مهندس کشاورزیویرایش

مهندس کشاورزی فردی است حرفه‌ای که با دارا بودن مدرک دانشگاهی معتبر که مبادرت به ارائهٔ خدمات امور مهندسی در بعد: ۱- طرّاحی و محاسبات(نسبت به موقعیت ها و انتظار ها) ۲- نظارت بر اجرا و ۳- اجرای پروژه (مجری) در حیطه ی علوم مهندسی کشاورزی می‌کند.