مهندسی کشاورزی

'مهندسی کشاورزی


رشته‌های مهندسی کشاورزیویرایش

مهندس کشاورزیویرایش

مهندس کشاورزی فردی است حرفه‌ای که با دارا بودن مدرک دانشگاهی معتبر که مبادرت به ارائهٔ خدمات امور مهندسی در بعد: ۱- طرّاحی و محاسبات(نسبت به موقعیت ها و انتظار ها) ۲- نظارت بر اجرا و ۳- اجرای پروژه (مجری) در حیطه ی علوم مهندسی کشاورزی می‌کند.


البته افرادی که علاقه به ریاضی و فیزیک دارند و در کنار آن به مسائل مرتبط با مهندسی مکانیک و شیمی دارند می توانند در این موفق باشند.