موازنه قدرت

نظریه موازنه قدرت بر این اصل استوار است که امنیت بین‌المللی زمانی افزایش می‌یابد که قدرت نظامی به نحوی توزیع شده باشد که هیچ دولتی به اندازه‌ای که توانایی تفوق آمدن بر دیگر دولت‌ها را داشته باشد، قدرتمند نباشد.[۱] این نظریه پیش‌بینی می‌کند که اگر یک دولت، قدرت فوق‌العاده زیادی داشته باشد از قدرت خود استفاده می‌کند و به کشورهای ضعیف حمله می‌کند. این امر موجب می‌شود دولت‌هایی که در معرض خطر هستند برای پیوستن به ائتلاف‌های تدافعی انگیزه پیدا کنند. برخی از واقع گرایان بر این عقیده هستند که این امر می‌تواند موجب ثبات بیشتری شود چرا که از تجاوز جلوگیری می‌کند و آن را غیرجذاب نشان می‌دهد البته اگر میان ائتلاف‌های رقیب تعادل قدرت برقرار باشد.[۱]

1866 cartoon by Daumier, L’Equilibre Européen, representing the balance of power as soldiers of different nations teeter the earth on bayonets

پانویسویرایش

شیوه های تامین و حفظ موازنه ی قواویرایش

  • بازگرداندن اراضی اشغال شده توسط دولت تجاوزگر
  • سیاست تفرقه انداز و حکومت کن

منابعویرایش

  • Kegley, Charles W.; Wittkopf, Eugene R. (2005), World Politics: Trends and Transformation (10th ed.), p. 503
  1. وبگاه:http://pajoohe.ir/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%DB%8C%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-Balance-of-Power__a-42698.aspx دانشنامه پژوهه دانشکد باقر العلوم