باز کردن منو اصلی

موبون (حکومت ۵۳-۴۸ میلادی) یا Hae U پنجمین امپراتور گوگوریو، شمالی‌ترین در میان سه امپراطوری کره، بود.

موبون
پادشاه گوگوریو
دوران۵۳–۴۸
لقب(ها)هائه یو
زادروز۳۰ (میلادی)
درگذشت۵۳ (میلادی)
پیش ازتائجو
پس ازمینجانگ
دودمانگوگوریو
پدرموهیول

بر طبق کتاب سامگوک ساگی، تاریخچه سه امپراطوری کره در قرن ۱۲، موبون بزرگترین پسر سومین پادشاه گوگوریو، پادشاه دائموسین بود. گرچه، موبون در هنگام مرگ دائموسین ولیعهد بود، به علت جوان بودن، برادر کوچکتر دائموسین به سلطنت رسید. موبون بعد از مرگ مینجانگ، پادشاه شد.

هرچند، در کتاب سامگوک یوسا، از موبون به عنوان برادر بزرگتر مینجانگ نام برده شده است. برطبق نوشته‌های کتاب سامگوک ساگی، موبون دارای شخصیتی خشن و خودسر بود. او خشم مردم معمولی را برانگیخت. در سال ۴۹ میلادی، او به کشور هان چندین بار حمله کرد، اما بعد از آن با هان یک معاهده امضاء کرد.

پادشاه موبون توسط یکی از صاحب منصان دربار به نام "Duro" کشته شد. او در "موبون ون" دفن شده است.

پادشاه موبون، پسرش "Ik" را به عنوان ولیعهد معرفی کرده بود. اما پس از مرگ او، منازعاتی برای رسیدن به قدرت و تاج وتخت ایحاد شد. بعضی از محققان معتقد هستند که موبون، آخرین نفر از نسل “Hae” بود که توسط دومین امپراتور گوگوریو، یوری بنا نهاده شده بود و ششمین پادشاه، تائجو سلسله "Go" را ایجاد کرد. با عطف به گذشته، دودمان "Go" را با مؤسس گوگوریو، پادشاه جومونگ مرتبط دانسته‌اند.

پانویسویرایش