موتوماهیان

موتوماهیان یا آنچوی‌ماهیان (Engraulidae) نام یکی از خانواده‌ها از ماهیان است.

سرده‌هاویرایش

سرده‌های خانواده موتوماهیان
سرده گونه توضیح سرده گونه توضیح
موتوماهی کوتوله ریونگرو ۱ Anchoa ۳۵
Anchovia ۳ Anchoviella ۴
Cetengraulis ۲ موتوماهی‌های گرنادیر ۱۳
Encrasicholina ۵ لاشه‌ماهیان ۹ سرده شاخص for anchovy. این سرده شامل همه گونه‌های تجاری موتوماهیان می‌شود
موتوماهی جوروآ ۱ Lycengraulis ۴
موتوماهی دندان‌شمشیری ۱ Papuengraulis ۱
Pseudosetipinna ۱ موتوماهی باله‌بالی ۱
موتوماهی‌های باله‌مویی ۸ موتوماهی‌های جامه‌دار ۲۰
Thryssa ۲۴

منابعویرایش

  • اسدی، هدایت و دیگران، اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان، سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران، تهران: ۱۳۷۵.
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Anchovy