موتوماهیان یا آنچوی‌ماهیان (Engraulidae) نام یکی از خانواده‌ها از ماهیان است.

موتوماهیان
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: شگ‌ماهی‌سانان
تیره: Engraulidae
سرده

موتوماهی کوتوله ریونگرو
Anchoa
Anchovia
Anchoviella
Cetengraulis
موتوماهی‌های گرنادیر
Encrasicholina
لاشه‌ماهیان
موتوماهی جوروآ
Lycengraulis
موتوماهی دندان‌شمشیری
Papuengraulis
موتوماهی باله‌بالی
موتوماهی‌های باله‌مویی
موتوماهی‌های جامه‌دار
Thryssa

سرده‌ها ویرایش

سرده‌های خانواده موتوماهیان
سرده گونه توضیح سرده گونه توضیح
موتوماهی کوتوله ریونگرو ۱ Anchoa ۳۵
Anchovia ۳ Anchoviella ۴
Cetengraulis ۲ موتوماهی‌های گرنادیر ۱۳
Encrasicholina ۵ لاشه‌ماهیان ۹ سرده شاخص for anchovy. این سرده شامل همه گونه‌های تجاری موتوماهیان می‌شود
موتوماهی جوروآ ۱ Lycengraulis ۴
موتوماهی دندان‌شمشیری ۱ Papuengraulis ۱
Pseudosetipinna ۱ موتوماهی باله‌بالی ۱
موتوماهی‌های باله‌مویی ۸ موتوماهی‌های جامه‌دار ۲۰
Thryssa ۲۴

منابع ویرایش

  • اسدی، هدایت و دیگران، اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان، سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران، تهران: ۱۳۷۵.
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Anchovy