فهرست موجودات افسانه‌ای

معرفی اجمالی موجودات افسانه‌ای
(تغییرمسیر از موجودات افسانه‌ای)

موجودات افسانه ای موجودات خیالی هستند مثل پری دریایی . شیطان جرسی و مادمن و بختک اینها همه موجودات افسانه ای هستند و هیچ وجود خارجی ای ندارند و تنها شیرخر وجود دارد

موجودات افسانه‌ای نامدار در فرهنگ ایرانیانویرایش

جانوران افسانه ای دریای پارسویرایش

اکوان دیوام منداسانشرتوبابای دریابوسلامهپری دریاییجزیره متحرکجن زیرآبیخرچنگ عجیبعروس دریاییگاوماهیمادر دریاماهی آدمخوارمنتیل پوهیولای قنات

برگرفته از نوشتار افسانه‌های دریای پارس

موجودات افسانه‌ای در فرهنگ‌های دیگرویرایش

 
آلکونوست (پرنده بهشتی افسانه‌های اسلاوی) اثر ایوان بیلیبین

جستارهای وابستهویرایش