فهرست موجودات افسانه‌ای

معرفی اجمالی موجودات افسانه‌ای
(تغییرمسیر از موجودات افسانه‌ای)

این فهرست لیستی از مخلوقات و موجودات افسانه‌ای است که ریشه در باور عامیانه دارند. این لیست از موجودات افسانه‌ای و منحصر به فرد تشکیل شده است، نه موجوداتی که از گونه‌های شناخته شده هستند.

موجودات افسانه‌ای
موجودات افسانه ای در گلیم قفقازی

موجودات افسانه‌ای نامدار در فرهنگ ایرانیانویرایش

جانوران افسانه ای دریای پارسویرایش

اکوان دیوام منداسانشرتوبابای دریابوسلامهپری دریاییجزیره متحرکجن زیرآبیخرچنگ عجیبعروس دریاییگاوماهیمادر دریاماهی آدمخوارمنتیل پوهیولای قنات

برگرفته از نوشتار افسانه‌های دریای پارس

موجودات افسانه‌ای در فرهنگ‌های دیگرویرایش

 
آلکونوست (پرنده بهشتی افسانه‌های اسلاوی) اثر ایوان بیلیبین

جستارهای وابستهویرایش