موج سینوسی

موج سینوسی یک شکل موج مهم در علوم و مهندسی است.

نمودار توابع سینوسی و کسینوسی.

یکی از موارد رایج مشاهدهٔ این موج، در توصیف حرکت‌ سادهٔ نوسانی (مانند حرکت آونگ)، یا نوسان‌ساز‌ها است.[۱]

فرم کلی موج سینوسی به‌صورت یک تابع ریاضی تعریف می‌شود،[۲]

که در آن ، و ثابت هستند، و

موج سینوسی رایج‌ترین شکل موج جریان‌های متناوب در مهندسی برق است.[۳]

مفهوم واژۀ «موج» که در این‌جا برای اشاره به این تابع به‌کار رفته‌است، اندکی با مفهوم بنیادی و رایج موج در فیزیک تفاوت دارد. به عبارت دیگر، در تعریف موج در فیزیک، وابستگی زمانی و مکانی تغییرات دامنه لحاظ می‌شود. درحالی‌که در تعریف موج سینوسی در این‌جا، تنها به وابستگی زمانی بسنده شده‌است. در واقع در این‌جا از وابستگی مکانی، به دلیل (بسیار) کوچک‌بودن عدد موج، صرف‌نظر شده‌است. کوچک‌بودن عدد موج، به دلیل بزرگ‌بودن طول موج است.

جستارهای وابستهویرایش

 
نشان دادن رابطه اساسی موج کسینوسی با دایره.

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • Staff, Marshall Cavendish Corporation (2003). How It Works: Science and Technology. How We Lived Series. Marshall Cavendish Corporation. ISBN 978-0-7614-7314-5. Retrieved 2015-05-09.
  • Haighton, J. (2004). Calculus. AS: use of maths. Nelson Thornes. ISBN 978-0-7487-6978-0. Retrieved 2015-05-09.
  • Introduction to Basic Electricity and Electronics Technology. Cengage Learning. 2013. ISBN 978-1-285-70832-4. Retrieved 2015-05-09.