مفروش‌سازی

(تغییرمسیر از موزاییک‌کاری)

مفروش‌سازی (به انگلیسی: Tessellation) یا کاشی‌کاری (به انگلیسی: Tiling)، به معنی پرکردن (فرش کردن) یک صفحه با مجموعه‌ای از اشکال هندسی است، به نحوی که این اشکال نه برهم برآیند و نه شکافی بین‌شان ایجاد شود. مفروش‌سازی می‌تواند تنها بخشی از سطح یک صفحه، یا دیگر سطوح هندسی را در بر بگیرد. تعمیم کاشی‌کاری به ابعاد بالاتر نیز ممکن است.

موزائیک‌کاری بر یک رهفرش

کاشی کاری پیوسته در کارهای هنری موریس اشر نمود می‌یافت و در تمام طول تاریخ هنر، چه در آثار معماری و چه در هنر نوگرا به چشم می‌خورد.

سطح‌آرایی موزاییکی در فضاهای دیگر

جستارهای وابسته

منابع