موسیونگ گوجوسان

پادشاه موسیونگ هفدهمین پادشاه گوجوسان بود. او از ۷۴۸ قبل از میلاد تا ۷۲۲ قبل از میلاد سلطنت کرد. نام واقعی او پی بانگ (هانگول: 평، هانجا: 平) بود. بعد از او جیونگ گی یئونگ به سلطنت رسید.

موسیونگ گوجوسان
هانگول
هانجا
Revised RomanizationMuseong Wang
McCune–ReischauerMusŏng Wang

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

موسیونگ
گوجوسان
  مرگ: ۷۲۲ قبل از میلاد
دوران سلطنت
بعد از  چانگ گوک
پادشاه گوجوسان۷۴۸ قبل از میلاد _۷۲۲ قبل از میلاد
پیش از جیونگ گی یئونگ