موسی سلطان موصلوی ترکمان

موسی سلطان موصلوی ترکمان از امرای قزلباش طایفه ترکمان در دوره شاه طهماسب یکم و شاه اسماعیل دوم بود. وی پدر بزرگ مادری شاه اسماعیل دوم بود.[۱]

پانویسویرایش

  1. شاه اسماعیل دوم شجاع تباه شده، منوچهر پارسادوست، ۱۳

منابعویرایش

  • منوچهر پارسادوست (۱۳۸۱شاه اسماعیل دوم شجاع تباه شده، تهران: شرکت سهامی انتشار، شابک ۹۶۴۳۲۵۱۰۶۳