موس (ماتریکس)

نام یکی از شخصیت‌های فیلم ماتریکس می‌باشد.

یکی از اعضای خدمه مورفیس. او متصدی برنامه خانم قرمزپوش است و همچنین ملاقات‌های شخصی را نیز با او ترتیب می‌دهد.