موش صحرایی

خانواده موش سانان
موش صحرایی
محدودهٔ زمانی: اوایل پلیستوسن-اکنون
Rattus norvegicus 1.jpg
موش صحرایی قهوه‌ای
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: جوندگان
تیره: موش‌سانان
سرده: Rattus
یوهان ویلدهیم، ۱۸۰۳
گونه‌ها

۶۴ گونه

مترادف

Stenomys توماس، ۱۹۱۰

موش صحرایی یا رات نوع جوندهٔ میان‌جثه و دم‌دراز از خانوادهٔ موش‌سانان است. دو گونهٔ موش صحرایی برای انسان بسیار شناخته‌شده‌اند؛ موش صحرایی سیاه (black rat or Rattus rattuus) و موش صحرایی قهوه‌ای (brown rat or Rattus norvegicus) که در بسیاری از شهرها زندگی می‌کنند.
Berylmys bowersiBerylmys berdmorei


Bandicota savileiBandicota indicaRattus 


Rattus nitidusموش صحرایی قهوه‌ای

موش صحرایی پولینزی
Rattus andamanensis
موش شالیزار

موش دشتی مالزیRattus losea

Rattus sp.
موش تانزومیموش صحرایی سیاه
پیوند به بیرونویرایش

پانویسویرایش