مول (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

مول در معانی زیر کاربرد دارد: