مونجا میئونگ

مونجامیونگ (۴۹۱ م تا ۵۱۹ م) بیست و یکمین پادشاه گوگوریو شمالی‌ترین امپراتوری از میان سه امپراتوری بود.

مونجا میئونگ
پادشاه گوگوریو
سلطنت۴۹۱-۵۱۹ میلادی
پیشینیانگسو
جانشینآنجانگ
دودمانگوگوریو

به قدرت رسیدنویرایش

یانگسو بیستمین پادشاه گوگوریو تک پسرش گوچودائه گاجودا را به عنوان ولیعهد معرفی کرد اما طولی نگذشت که او مرد در حالیکه یانگسو دیگر پسری نداشت در این زمان بود که مونجامیئونگ نوهٔ یانگسو به عنوان ولیعهد انتخاب شد اما مونجامیئونگ فقط ۴ سال داشت که این عنوان را به دست آورد و همین باعث هرج و مرج در قصر گوگوریو می شد که اگر پادشاه یانگسو بمیرد یک بچه امپراتور خواهد شد به همین دلیل پادشاه یانگ سو هیچ وقت به مناطق جنگی نمی رفت و از نبرد خودداری می کرد تا این که او در سال ۴۹۱ میلادی مرد و مونجامیئونگ به تخت نشست.

مرگویرایش

در سال ۵۱۹ میلادی او به دلایل نامعلومی مرد اما در کتابچه سنگی سامگوک ساگی آمده است او در جنگ با باکجه کشته شده است.

بعد از او پسرش آنجانگ به پادشاهی رسید.

منابعویرایش