مو کمان یک ستاره است که در صورت فلکی کمان قرار دارد.

مو کمان
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی کمان (صورت فلکی)
بُعد ۱۸h ۱۳m ۴۵.۸s
میل −۲۱° ۰۳′ ۳۲″
قدر ظاهری (V) +۳.۸۴
قدر مطلق (V)+۳.۸۴
فاصله> ۳۰۰۰ ly
(> ۹۲۰ pc)
رده طیفیB2III
نام‌گذاری‌های دیگر
13 Sagittarii, HR 6812, HD 166937, SAO 186497, HIP 89341, ADS 11169, CCDM 18138-2104

منابعویرایش