میکروبیوتا

(تغییرمسیر از ميكروبيوتا)

میکروبیوتا (به انگلیسی: Microbiota)، "جوامع بوم‌شناختی از میکروارگانیسم‌های همسفره، هم‌زیست و بیماری‌زا اند."[۲][۳] درون و روی تمام جانداران چندسلولی که تا به امروز مطالعه گردیده اند، یافت شده. میکروبیوتا، شامل باکتری‌ها، آرکی‌ها، آغازیان، قارچ‌ها و ویروس‌ها (البته در مورد تعریف ویروس به عنوان موجود زنده اختلاف نظر وجود دارد) می گردد. میکروبیوتا را از نظر ایمنی‌شناختی، هورمونی و هم‌ایستایی متابولیکی، برای میزبانشان مهم تلقی کرده‌اند. اصطلاح میکروبیوم، یا گردایه‌ای از ژنوم‌های میکروارگانیسمی را که در یک کنام محیطی ساکنند را توصیف می کنند، یا خود میکروارگانیسم‌ها را.[۴][۵][۶]

جوامع میکروبی متنوعی که بخشی از میکروبیوم‌های گیاهی بوده، و برروی سطح خارجی گیاه و بافت‌های داخلی گیاه میزبان، به علاوه خاک مجاورش، یافت می گردند.[۱]

مجموعه میکروبیوم و میزبانی که طی تکامل، به عنوان واحد هم‌افزایی از مشخصه‌های اپی‌ژنتیکی و ژنتیکی ظاهر شده باشند را برخی مواقع هولوبیونت می نامند.[۷][۸]

منابعویرایش

  1. Dastogeer, K.M., Tumpa, F.H., Sultana, A., Akter, M.A. and Chakraborty, A. (2020) "Plant microbiome–an account of the factors that shape community composition and diversity". Current Plant Biology, 23: 100161. doi:10.1016/j.cpb.2020.100161.   Material was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
  2. Lederberg, J; McCray, AT (2001). "'Ome Sweet 'Omics—a genealogical treasury of words". Scientist. 15: 8.
  3. NIH HMP Working Group; Peterson, J; Garges, S; et al. (2009). "The NIH Human Microbiome Project". Genome Res. 19 (12): 2317–2323. doi:10.1101/gr.096651.109. PMC 2792171. PMID 19819907.
  4. Backhed, F.; Ley, R. E.; Sonnenburg, J. L.; Peterson, D. A.; Gordon, J. I. (2005). "Host-Bacterial Mutualism in the Human Intestine". Science. 307 (5717): 1915–1920. Bibcode:2005Sci...307.1915B. doi:10.1126/science.1104816. PMID 15790844. S2CID 6332272.
  5. Turnbaugh, P. J.; Ley, R. E.; Hamady, M.; Fraser-Liggett, C. M.; Knight, R.; Gordon, J. I. (2007). "The Human Microbiome Project". Nature. 449 (7164): 804–810. Bibcode:2007Natur.449..804T. doi:10.1038/nature06244. PMC 3709439. PMID 17943116.
  6. Ley, R. E.; Peterson, D. A.; Gordon, J. I. (2006). "Ecological and Evolutionary Forces Shaping Microbial Diversity in the Human Intestine". Cell. 124 (4): 837–848. doi:10.1016/j.cell.2006.02.017. PMID 16497592. S2CID 17203181.
  7. Salvucci, E. (2016). "Microbiome, holobiont and the net of life". Critical Reviews in Microbiology. 42 (3): 485–494. doi:10.3109/1040841X.2014.962478. PMID 25430522. S2CID 30677140.
  8. Guerrero, R.; Margulis, Lynn; Berlanga, M. (2013). "Symbiogenesis: The holobiont as a unit of evolution". International Microbiology. 16 (3): 133–43. doi:10.2436/20.1501.01.188. PMID 24568029.