میان‌بر صفحه‌کلید

در هنگام کار با رایانه، کلید میانبر را به منظور صادر نمودن سریع فرامین به نرم‌افزار بکار می‌برند.

عکس العمل هر نرم‌افزار به هر کلید میانبر تعریف شده در آن تنها خاص به خود آن بوده و لزوماً در تمامی نرم‌افزارها یکسان نمی‌باشد.[۱]

در نرم‌افزار Firefox 3.0 میانبر ها به رنگ سبز نشان داده شده اند.

نمونه‌هاویرایش

  • کنترل + زد = واگرد (آندو)
  • کنترل + ایکس = برش (کات کردن)
  • کنترل + سی = کپی کردن
  • کنترل + وی = چسباندن (پیست کردن)
  • کنترل + پی = چاپ کردن (پرینت گرفتن)
  • کنترل + اِی = برگزیدن (سلکت کردن)
  • کنترل + ان = باز کردن پوشهٔ نو (نیو فُلدر)

منابعویرایش