میدان درکه

میدان درکه از میادین شمال تهران است که در محله درکه قرار دارد. این میدان در انتهای خیابان درکه (شهید داودیان) قرار گرفته است. [۱]

پانویسویرایش

  1. اتو اطلس تهران، به کوشش واحد پژوهش و تالیف: سعید بختیاری.، تهران: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ۱۳۹۲، شابک ۹۶۴-۳۴۲-۲۰۲-X