میرداماد (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

میرداماد ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد: