میرزا ابراهیم‌خان عکاس‌باشی

اولین عکاس و فیلمبردار در ایران

میرزا ابراهیم‌خان عکاس‌باشی (۱۲۵۳، تهران – ۱۲۹۴ خورشیدی، چابکسر) نخستین فیلم‌بردار ایرانی بود. او پسر میرزا احمد صنیع‌السلطنه (عکاس‌باشی دربار ناصرالدین‌شاه) بود. دربارهٔ صنیع‌السلطنه روایت شده که بدون اجازهٔ ناصرالدین‌شاه با دوست‌محمد خان معیرالممالک به اروپا سفر کرد و شاه به هر دو غضب کرد. معیرالممالک بازگشت؛ ولی صنیع‌السلطنه حدود ۱۰ سال در اروپا ماند و پسرش میرزا ابراهیم‌خان از ۱۴سالگی در پاریس به تحصیل عکاسی، گراوورسازی و عکاسی روی چینی پرداخت. زمانی که ناصرالدین‌شاه به پدرش رخصت بازگشت به ایران را داد، او نیز همراه پدر به تهران آمد.

میرزا ابراهیم‌خان عکاس‌باشی
میرزا ابراهیم‌خان عکاس‌باشی
زادهٔمرداد ۱۲۵۳ خورشیدی
تهران
درگذشت۱۲۹۴ خورشیدی (۴۰ یا ۴۱ سال)
چابکسر، استان گیلان امروزی
ملیتایرانی
شناخته‌شده براینخستین فیلم‌بردار تاریخ ایران
دورهقاجار

منابعویرایش