میرزا شفیع مازندرانی

سیاست‌مدار ایرانی

میرزا محمدشفیع بندپی مازندرانی (زاده ۱۱۵۹ ه‍.ق در بخش بندپی غربی شهرستان بابل – درگذشته ۱۹ رمضان ۱۲۳۴ ه‍.ق در قزوین) ملقب به اعتمادالدوله و آصف‌الدوله متولد بخش بندپی غربی بابل مازندران و یکی از بزرگان دوران قاجار بوده از سال ۱۲۱۵ تا ۱۲۳۴ قمری صدراعظم ایران در دوران پادشاهی فتحعلی شاه قاجار بود.

میرزا شفیع مازندرانی
صدراعظم ایران
دوره مسئولیت
۱ ذیحجهٔ ۱۲۱۵ – ۱۹ رمضان ۱۲۳۴
پادشاهفتحعلی شاه قاجار
پس ازحاج ابراهیم خان اعتمادالدوله
پیش ازمحمدحسین خان صدر اصفهانی
اطلاعات شخصی
زاده
میرزا محمدشفیع مازندرانی

۱۱۵۹ (قمری)
بخش بندپی غربی، (حومه بابل)
درگذشته۱۹ رمضان ۱۲۳۴ (قمری)
قزوین
ملیتایرانی
همسر(ان)بدرالنسا خانم
فرزندانیک دختر (همسر همایون میرزا متخلص به حشمت فرزند شانزدهم فتحعلی شاه)
پیشهسیاستمدار
لقب(ها)اعتمادالدوله و آصف‌الدوله

از مهم‌ترین وقایع در روابط خارجی ایران در زمان صدارت میرزا شفیع، می‌توان به عقد عهدنامه فینکنشتاین در ۲۵ صفر ۱۲۲۲ با فرانسه، عقد عهدنامه مجمل در ۱۲ محرم ۱۲۲۴، عقد عهدنامه مفصل در ۱۲۲۷ و وقوع جنگ‌های اول ایران و روسیه و جدایی بخش‌هایی از خاک سرزمین ایران در پی انعقاد عهدنامه گلستان بود.

وی فرزند حاج میرزا احمد از خدمتگزاران نادرشاه افشار بود. محمدشفیع هنگامی که آقامحمد خان به بارفروش مازندران آمد، به او پیوست و چون خط نکویی داشت مورد توجه آقامحمد خان قرار گرفت. او در زمان صدارت حاج میرزا ابراهیم خان اعتمادالدوله، رئیس دیوان محاسبات بود و پس از عزل او در اول ذیحجهٔ ۱۲۱۵، به صدارت رسید و صدراعظم فتحعلی شاه شد و سرانجام در ۱۹ رمضان ۱۲۳۴ در قزوین درگذشت. پس از او صدارت به حاج محمدحسین خان صدر اصفهانی رسید.


منابع ویرایش

  • «میرزا شفیع مازندرانی». پژوهه. دریافت‌شده در ۱۷ بهمن ۱۳۸۹.
  • پرویز افشار، صدر اعظم‌های قاجار، تهران، انتشارات وزرات خارحه ۱۳۷۲
  • گلی پور، مهدی، بررسی حیات سیاسی میرزا ابوالحسن خان شیرازی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته تاریخ گرایش ایران اسلامی، دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان.
  • وقف‌نامهٔ میرزا شفیع، وبگاه مازندنومه
  • وبگاه پژوهکدهٔ باقرالعلوم