باز کردن منو اصلی

میرزا شکرالله از وزرای شاه اسماعیل دوم بود. شاه اسماعیل دوم قضاتی را که در زمان پدرش از وظایفشان فاصله گرفته بودند عزل کرد و اشخاص جدیدی را به جای آنان منصوب کرد.[۱][۲] وی در ابتدای زمامداری خویش ابراهیم میرزا، میرزا شکرالله وزیر و تعدادی دیگر را مأمور کرد که هفته‌ای دو روز در دیوان عدالت بنشینند و به دادخواهی‌های مردم رسیدگی کنند.[۳] شاه اسماعیل دوم به دلیل اعتیاد و خوشگذرانی تمایلی به مدیریت امور مملکتی از خود نشان نمی‌داد. وی طی فرمانی رسیدگی بسیاری از امور را به امیران و وزیران خود مثل میرزا شکرالله وزیر، میرزا مخدوم شریفی، میر عنایت‌الله، پیره محمدخان استاجلو، حیدر سلطان ترخان و قورخمزبیگ امیر شکارباشی سپرده بود.[۴][۵][۶]

پانویسویرایش

  1. پارسادوست، شاه تهماسب اول، ۶۴۷ و ۶۵۰.
  2. قمی، خلاصةالتواریخ، ۶۲۵.
  3. قمی، خلاصةالتواریخ، ۶۲۴.
  4. باستانی پاریزی، سیاست و اقتصاد عصر صفوی، ۳۱ و ۳۲.
  5. افوشته‌ای نطنزی، نقاوةالاثار فی ذکر الاخیار، ۴۱.
  6. پارسادوست، شاه اسماعیل دوم شجاع تباه شده، ۱۰۳.