باز کردن منو اصلی

میرزا علی پزشک ایرانی بود که در قرن ۱۷ میلادی زندگی می کرد.

از زندگی او هیچ مطلبی در دست نیست و تنها یک کپی منحصر به فرد از رساله ای درمانی منسوب به او در کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده آمریکا موجود می باشد. این رساله به زبان عربی است و با توجه به عبارتی از این کتاب احتمالاً نوشته ۶۰-۱۶۵۹ میلادی می باشد.

از عنوان میرزا در نام او چنین برمی آید که ایرانی باشد، با این وجود نسخه یادشده از هند به دست آمده است.

منابعویرایش