آقا محسن آشتیانی

(تغییرمسیر از میرزا محسن آشتیانی)

آقا محسن آشتیانی جد اعلای خاندان مستوفیان و از مالکان بزرگ آشتیان بود.

آقا محسن زمانی به کریم‌خان زند پناه داد که مغضوب نادرشاه بود و جان او را حفظ کرد و کریم خان پس از آن‌که به سلطنت رسید در برابر محبت‌های گذشته، سه فرزند او را به‌نام‌های میرزا کاظم، هاشم خان و آقاسی بیگ مقامات مهم درباری بخشید.

پس از وفات کریم‌خان فرزندانش به دلیل حُسن خدمت در دربارِ قاجار باقی ماندند و تا اواخر دورهٔ قاجار، بیشتر نوادگان آقا محسن تا یک قرن بعد از او مناصب مهم دیوانی داشتند و اغلب از مستوفی‌های بزرگ بودند.

چند تن از نوادگان او نیز به نخست‌وزیری ایران رسیدند[۱] که عبارتند از:

میرزا محمدعلی مایل مستوفی ملقب به «وزیرالوزرا» از مشاوران عباس میرزا، از دیگر نوادگان آقا محسن آشتیانی بود. خاندان‌های مستوفی‌الممالکی، دفتری، متین‌دفتری، مصدق، میکده، وثوق، قوام، شکوه، دادور، فرهاد، فرهادمعتمد و مقتدر از نوادگان آقا محسن هستند.[۲]

منابع ویرایش

  1. عاقلی، باقر. ص. ۱۹۱
  2. متین دفتری، احمد. خاطرات یک نخست‌وزیر. تهران: علمی، ۱۳۷۱، ص۱۳–۱۷.
  • عاقلی، باقر (۱۳۸۱خاندان‌های حکومت گر در ایران، تهران: نشر علم، شابک ۹۶۴-۴۰۵-۱۹۷-۱
  • افشار، ایرج (۱۳۸۲مصدق و مسائل حقوق و سیاست، تهران، نشر سخن، 1382-، تهران: سخن، شابک ۹۶۴-۳۷۲-۰۳۸-۱
  • فرمانفرمائیان، منوچهر (۱۳۸۸خون و نفت: خاطرات یک شاهزاده ایرانی، تهران: ققنوس، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۲۱۰-۳
تبارنامهٔ خاندان آشتیانی، شاخهٔ میرزا کاظم آشتیانی
میرزا محسن آشتیانی
میرزا کاظم آشتیانیمیرزا هاشممیرزا آقاسی‏‌بیگ
میرزا حسنمیرزا محمدعلی مایلمیرزا حسینفیروز میرزا
پسر عباس میرزا
میرزا یوسف
آشتیانی
دخترمیرزا هدایت‌الله
وزیر دفتر
نجم‏‌السلطنهعبدالحسین
میرزا فرمانفرما
حسن مستوفی‌الممالکمیرزا محمدحسین
وزیر دفتر
میرزا علی
موفق‏‌السلطنه
محمد مصدقآمنه
دفترالملوک
فیروز نصرت‌الدوله
میرزا محمود
عین‏‌الممالک
مظفر فیروزمریم فیروز
احمد متین‌دفتریعبدالعزیز
فرمانفرمائیان
منوچهر
فرمانفرمائیان
ستاره
فرمانفرمائیان
محمدحسین
فیروز
اسکندر فیروز