میرزا کاظم آشتیانی

میرزا کاظم آشتیانی فرزند میرزا محسن آشتیانی، مستوفی درجه اول دربار قاجار.

میرزا کاظم در زمان سلطنت کریم خان زند مقام استیفای کل یافت و پس از تاج‌گذاری آقا محمد خان در مقام خود باقی ماند. او در سال ۱۲۱۱ هجری قمری زمانی که در التزام رکاب آقا محمد خان برای فتح قلعهٔ شوشی(شوشا)به قراباغ رفته‌بود، درگذشت و جنب حصار شهر به خاک سپرده شد [۱].

فرزندانویرایش

 1. میرزا حسن مستوفی‌الممالک آشتیانی، در دورهٔ فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار و سال‌های اول سلطنت ناصرالدین شاه قاجار منصب استیفای کل و ریاست مستوفیان را داشت. او خواهر کلانتر باغمیشه را به زنی گرفته و از او چهار فرزند داشت:
  1. میرزا یوسف مستوفی‌الممالک
  2. دختری که به عقد پسرعموی خود میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر در آمد
  3. دختری که همسر میرزا عیسی وزیر شد[۲]
  4. دختر دیگر با فیروز میرزا پسر عباس میرزا ازدواج کرد.
 2. میرزا بابا، او نیز مدتی مقام استیفای کل را داشت
 3. میرزا فضل‌الله، از مستوفیان درجه اول و ملقب به مقرب‌السلطان بود
 4. میرزا محمدعلی، متخلص به مایل آشتیانی. از اعیان و معاریف زمان خود و پیشکار محمد شاه قاجار در حکومت آذربایجان بود. او در شاعری مقامی والا داشت. رضاقلی‌خان هدایت در مجمع الفصحا و فاضل خان گروسی در تذکرهٔ انجمن خاقان از او یاد کرده‌اند
 5. میرزا عبدالله آشتیانی، از اعیان و ادبا و خطاط و شاعر بود و خلف تخلص می‌کرد. در میانهٔ عمر بر اثر سکته به لقوهٔ دست مبتلا گردید و ناچار دست از خطاطی کشید. او جد اعلای خاندان میکده‌است
 6. میرزا حسین، آخرین فرزند میرزا کاظم. مردی خوش خط ادیب بود و در جوانی با تفنگ خودکشی کرد. دو پسر از او ماند:[نیازمند منبع]
  1. میرزا هدایت‌الله وزیرآشتیانی(وزیردفتر)
  2. میرزا احمد وزیرآشتیانی (بعد از فوت پدر)

یکی از همسران میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی دختر میرزا کاظم آشتیانی بود.[۳]

تبارنامهویرایش

تبارنامهٔ خاندان آشتیانی، شاخهٔ میرزا کاظم آشتیانی
میرزا محسن آشتیانی
میرزا کاظم آشتیانیمیرزا هاشممیرزا آقاسی‏‌بیگ
میرزا حسنمیرزا محمدعلی مایلمیرزا حسینفیروز میرزا
پسر عباس میرزا
میرزا یوسف
آشتیانی
دخترمیرزا هدایت‌الله
وزیر دفتر
نجم‏‌السلطنهعبدالحسین
میرزا فرمانفرما
حسن مستوفی‌الممالکمیرزا محمدحسین
وزیر دفتر
میرزا علی
موفق‏‌السلطنه
محمد مصدقآمنه
دفترالملوک
فیروز نصرت‌الدوله
میرزا محمود
عین‏‌الممالک
مظفر فیروزمریم فیروز
احمد متین‌دفتریعبدالعزیز
فرمانفرمائیان
منوچهر
فرمانفرمائیان
ستاره
فرمانفرمائیان
محمدحسین
فیروز
اسکندر فیروز


منبعویرایش

 1. يوسف حضرتى ، رجال و مشاهير آشتيان ، جاب اول ، ( تهران ، نشر سخن ، 1382 )
 2. معیری، دوستعلی.رجال عصر ناصری:میرزا حسن مستوفی‌الممالک. یغما، شماره صد (آبان ۱۳۳۵). ۳۷۳.
 3. فلسفی، بهرام.قائم مقام در آئینه زمان. ۲۲۹.
 • عاقلی، باقر. خاندان‌های حکومت‌گر در ایران. نشرعلمی، تهران: ۱۳۸۱.